Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

glenstrup 840 473

Søndag den 1. oktober 2017.171001 Glenstrup pontoon

Selv om der er valgkamp, skal der være tid til en tur ud i det gode vejr!

Glenstrup Sø

Siden midt 70'erne har jeg fisket på Glenstrup Sø. Jeg har oplevet da søen havde en god ørredbestand og jeg har ikke mindst fisket masser af gedder. 

I dag er ørrederne stort set forsvundet. Gedderne og aborrerne er jeg også bekymret for.

Da udsætningerne blev indstillet og da der ikke var styr på redskabsfiskeriet, gik det hurtigt ned ad bakke.

Søen har dog et stort potentiale også fordi at vandkvaliten, efter at beboelsen i området er tilsluttet kloak og renseanlæg, er blevet forbedret. Senest er spærringen til Skalsåen og Limfjorden fjernet, så der er helt oplagt muligheder. 

Gedderne?

Det der bekymre mig er gedderne. Der er sket et eller andet... Men hvad? 

Mulighederne er: 

Overfiskning. Da jeg startede mit fiskeri på søen syd der flere store bundgarn. Jeg havde min båd liggende hos Viggo og Marie der havde bolig på søens sydside, i den vestlige ende. Viggo og Marie supplerede ders indtægt med lidt fiskeri. Først og fremmest ål, men også gedder var der afsætning for. En gang om ugen kom der en opkøber fra Hadsund. Gedderne fra bundgarnet havde Viggo gående i en gammel jolle, som var omdannet til hyttefad. Gedderne blev eksporteret til Belgien og Frankrig. 

Også den gang var vi en del lystfiskere. Catch & Release var stort set et ukendt begreb og der var rigeligt gedder til alle. 

Ændret adfærd. Måske er den forbedrede vandkvalitet årsagen til at gedder har søgt ud på dybere vand...? Tidlige kunne vi finde dem tæt under land i knæhøjt vand. I dag ser jeg kun få gedder på de tidligere super gode lokationer.

Sygdom. Har også tænkt på at gedder kan være ramt af sygdom. Bestanden har med opstemningen været isoleret i søen i hundrevis af år.  

Forplantning. Mere foruroligende er det hvis der er tale om at miljøgifte har nedsat geddernes forplantningsevne. Et fænomen som er kendt fra det nordlige Scandinavien. 

Endelig er der den mulighed, at jeg de sidste par år blot har været uheldig... Hvad tror du?

Dagens fiskeri

På trods af intesivt fiskeri over diverse gamle hotspots, blev det kun til enkelt lille gedde. Værre var det, at jeg på det lave vand ikke så en eneste gedde. Modsat var der overalt masser af årsyngel, skaller, hundestejler m.v.

171001 Glenstrup gedde

Dagens fangst er vel omkring 2,5 år gammel.

171001 Glenstrup east

På en smuk efterårsdag er det en nydelse at være på søen.

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

 

 Søndag den 17. september 2017.170917 glenstrup torqeedo

Er ved at vende mig til at have spændt Torqeedoen på min Mosqeeto. I dag var turen rundt i søem på næsten 12 kilometer.

 

Kom søen rundt og fik prøvet de pladser der tidligere har givet mange gedder!

Glenstrup Sø

Dagen startede uden vind og med sol. Havde igen i dag en aftale med tyske Bernd Heinrich som sejler i den gule Anderson Speedster, selvfølgelig med Torqeedo. 

Startede fiskeri i vestenden og havde da også et par følgere og to faste gedder. 

Da vi begge havde monteret motor satte vi snart kursen mod østenden. Men deværre mærkede vi ikke noget til gedderne her...

På vejen retur prøvede jeg normalt gode pladser uden held...

Mødte et par gamle venner der også klagede over et ringe fiskeri, men som dog havde haft tre gedder i båden. 

170917 glenstrup manne lars

Lars Petersen og Manne Berg fiskede fra en Hobro Sportsfiskerforenings joller.  

 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Søndag den 25. september 2016.160925 glenstrup gedde popper

Grøden stod enkelte steder stadig højt og jeg forsøgte mig med en popper!

Glenstrup Sø 

Sløve gedder!

Da vi i april aftalte Glenstrup turen, var der ingen af os der havde forstillet os en vandtemperatur på 17 - 18 grader, sol og høj himmel.

Inger Fonnesbæk, Kirsten Grann og Kaj Kirkeby er hyggeligt selskab og vi startede da også dagen med kaffe, rundstykker og små glas. 

Vinden var i det sydlige hjørne og friskede i løbet af dagen op.

Det varme septembervejr havde sat fornyet gang i opblomstringen af grønalgerne, som især på pålandssiden var tætte og tydeligt vis nedsatte sigtbarheden mærkbart. På sydsiden, med fralandsvind var der rimelig sigtbarhed. 

Desværre var der ikke meget gang i gedderne, men en popper rejste dog hurtigt et par stykker. Ellers var det en flashflue der tiltrak sig mest opmærksomhed fra Naphans. 

Havde tre gedder i hånden inden vi sluttede, selvfølgelig med kaffe og kage!

160925 glenstrup frokost

God frokost i godt selskab...

160925 glenstrup gedde kaj

Prøvede også med lidt flash!

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Søndag den 8. maj 2016.

160508 glenstrup thomas

Solen bagte og huden kræver beskyttelse. Udover solcreame gjorde en hat og buff sit til at Thomas Schreiber ikke blev skoldet! 

Glenstrup Sø. 

Om et par dage! 

Glenstrup Sø er en langsom starter og det er ikke unormalt at møde gydende gedder helt hen i slutningen af maj. Også vegetationen er bagud til fx Tange Sø og Fårup Sø, som jeg også har besøgt de sidste par dage. Fx. er der slet ingen friske sivskud eller gedderogn at se på mellem sivstænglerne på det lave vand. 

Gedder i Glenstrup Sø er tydeligvis ikke kommet i gang med årets gydning. Faktisk er det kun få der er trukket ind på det lave vand, kunne vi konstatere på dagens tur. 

Fangede med møje og besvær to mindre gedder, der hverken havde bidmærker eller andre tegn på gydning. 

Fodpadlede ellers et par kilometer langs både nordsiden og sydsiden. På det lave vand er der masser af hundestegler, skalleyngel, enkelte aborrer og smågedder fra sidste år. Store gedder, eller kommende geddemødre, så vi mod forventningen intet til i dag! 

Dog sikker på at den pludselige varme nok skal sætte gang i Naphans kønshormoner, og så bli'r det sjovt!

160508 glenstrup spring

Fuld flor på foråret over vandet. Under mangler der endnu lidt! 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Mandag den 2. maj 2016. 

160502 glenstrup geddeunge

Det holdt hårdt for blot at fange denne lille gedde!

Glenstrup Sø 

Ingen tegn på gydeaktivitet! 

Det er ingen hemmelighed at Glenstrup Sø kan være en langsom starter. Gedderne i den dybe kølige sø har en tendens til først at få gang i gydningen et stykke inde maj måned. Dette på trods, har vi dog enkelte gange oplevet et fornemt premiere fiskeri.

Kørte til søen efter fyraften og parkerede ved pladsen i søens vestlige ende. Netop som jeg ankom dukkede Jan Steffensen også op. Det var heldigt! 

Da vi skulle pakkede grejet ud opdagede jeg, at det var den forkerte stang der var medbragt. En #9 line på en #4 stang, er helt sikkert ikke sagen, og så var det bare godt at Jan havde en ekstra #8'er med i bilen....

Det blev til enkelt mindre gedde til os hver.

Inden vi sejlede ind, tog vi turen ind i "søhalsen" for at tjekke for eventuel gydeaktivitet. Eneste tegn, jeg så på gedde her, var en ca. 70 cm. lang fisk der var filetteret. Slagtningen var tydeligvis ikke sket i går, men inden for den sidste uge... Det er ikke godt (fredningen). 

160502 glenstrup jan

Min "redningsmand" Jan Steffensen fik også en enkelt lille gedde på dagens tur!

160502 glenstrup yngel

På det lave vand er der ellers mad nok til en sulten gedde der er godt sulten efter gydningen...

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Tirsdag den 17. oktober 2915.

151028 glenstrup holmgaard

Grøden står stadig generende højt på denne smukke efterårsdag.

Glenstrup Sø

På vej hjem efter en god dag på LO kongressen i Aalborg, fik jeg søsat ved Holmgaard i vestenden af Glenstrup Sø. 

Vinden kom fra det øtlige hjørne og tæt på land, var der stadig en smule grønalger i vandet. Få meter ude var vandet klart, og flere steder stod grøden meterhøj i hele vandsøjlen.

Fangede to smukke gedder.  

151028 glenstrup gedde

Fiskede med en stor diskret streamer og fangede to gedder på halvanden time. 

Søndag den 4. oktober 2015.

151004 glenstrup sp pigerne1

Frokost i godt selskab og i de bedste omgivelser.

Glenstrup Sø.

Søblik og spisevægring!

Da vi ankom lidt i ti, var sigtbarhden væsenligt nedsat på grund af tåge. Ikke en vind rørte sig, og søen lå indbyden blank! 

Aftalte med Sportsfiskerpigerne, at vi skulle fiske i den østlige ende og at alle skulle have en tur på forsædet af guidebåden. 

Langsomt lettede tågen og vi kunne snart se den nordlige side af søen. Vi kunne også se, at vi ikke var alene - mindst fem andre både var på vandet. 

Desværre var ver gedderne ikke i humør, og trods diverse fluer, opmuntrende tilråb og ofringer, ville de ikke gå til biddet.

Kun tre gedder viste interesse....

Tak til Hanna, Lene, Kirsten og Tine for hyggeligt samvær og en god madpakke! 

151004 glenstrup sp pigerne2

Gedderne var gået i kollektiv spisevægring. En kom dog i hånden og to andre på fluen... På forsædet Kirsten Gram.

151004 glenstrup sp pigerne3

Tine og Hanna vadefisker. En pæn søørred springer flere gange fri af vandet og bliver præsenteret for fluerne. Ørreden vil ikke bide.

151004 glenstrup sp pigerne4

Pigerne måtte skiftes til en tur på forsædet i guidebåden og en tur en den lyserøde Anderson. 

Søndag den 13. september 2015.

150913 glenstrup guide

Guidebåden er rigget til og Brian Kjær er klar til en tur på forsædet. Også Hanna Bossow Westergaard ser frem til en god dag med gedder!

Glenstrup Sø

Så er geddesæsonen igang!

Vinden kom frisk fra det sydøstlige hjørne så vi valgte at søsætte i søens østende, hvor der trods alt var lidt læ. 

Prøvede først med en flashflue, der dog ikke vakte begejstring blandt gedderne. Lidt bedre blev det da jeg skiftede til en Dalhberg Diver som blev fisket på godt en meter vand. 

Snart blev fluen taget med voldsom kraft og en gedde måtte ind og "hilse på". 

Brian overtog min Diver og snart var der også gedde til forsædet!

Efter en god time og en håndfuld gedder blev kursen sat mod søens nordside. Her var der skruet op for  vinden og bølgerne. Også her var der gedder. 

Hannas medbragte sandwish og gode øl blev nydt i læ under et træhegn inden vi igen gik igang med fiskeriet. 

150913 glenstrup brian gedde

Brian Kjær havde god gang i søens smukke gedder der i dag foretrak højtflydende hjortehårs Divers.

150913 glenstrup hanna fight

Hanna er blevet godt dus med sin båd der i dag krydsede søen og trodsede den friske modvind.