Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

2015 Norge fisk fangst 840 473

Sommerfiskeri i Norge efter ørred, stalling, helt og gedde!

Onsdag den 26. juli 2017.

170726 rena lake trout

Ikke stor, men smuk, helt vild og sikkert oppe i alderen!

Deset og omegn. 

Stadig meget vand

Morten og Niels, et par danske fluefiskere jeg har som naboer på Fiskecampen, har naturligvis vanskeligt ved at fiske som følge af den høje vandstand. Det er svært at komme til at kaste og vadning er udelukket. 

Besluttede at vise dem nogle mindre søer der ligger på fjeldet få kilometer fra Rena Fiskecamp. 

Det blev til et par  gode timer med rigtigt mange mindre, men meget smukke ørreder, der villigt steg til vores tørfluer. Største bækørred målte vel 25 centimeter og har sikkert haft et hårdt ørredliv hvor halvdelen af året sikkert er under isen. 

Langs søen så vi også spor efter elg, los og bjørn...

170726 rena lake

Få kilometer fra Rena Fiskecamp finder du fjeldvand med ørred og aborre. 

170726 rena hjem

Ellers gik dagen med at pakke og få ryddet min midlertidige bolig.  

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Tirsdag den 25. juli 2017.

170725 rena weather

Dagen startede tørt, men sluttede vådt! 

Rena, Deset

Hørte til morgen at flere veje havde været lukket på grund af flom. Også her har vi kunne mærke, at der forrige nat faldt store mængder nedbør. 

Vandstanden var til morgen steget med omkring 50 centimeter og da jeg sluttede 10 - 15 centimeter mere. 

Trodsede vandmængderne og søsatte Mosguito'en ved Holmen. Satte kursen opstrøms og kunne godt mærke i årer og arme at der skulle tages mere ved for at drive båden op mod strømmen. Så kun et par enkelte fisk der ringede sporatisk. Til gengæld drev det med grene og hele træer. 

Selv om vandstanden var steget, var vandet stadig klart. Valgte at sætte en stor tørflue - en "fishfinder" på forfanget og præsentere fluen under træerne og tæt på kanten. Fem ørreder lod sig friste og måtte en tur i nettet. 

Sluttede dagen med en gevaldig byge og en snu gammelørred der ikke var til at byde op... 

170725 rena trout

Kunne lokke nogle få ørreder til overfladen og til at tage den store flue.  

170725 rena high water

 For et par dage siden trådte vi ned på den tørre elvbund. I dag kunne jeg næsten sejle op til bilen. 

170725 rena dagens tur

Dagens tur gik fra Deset og opstrøms. Tilbagelagde 5,29 km og fik for alvor prøvet Mosqeeto'en mod stort vandpres!

 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Mandag den 25. juli 2017.

170724 rena andreas

Andreas Steen der hele sommeren opholder sig i sin hyggelige hytte ved Renas bred, fik på dagens tur oplevet variationen i elven og set nye fiskepladser!

Rena - Raufstrømmen - Løbsøen.

Masser af vand!

Nattens store mængder havde fået vandstanden til at stige. Det så dog ikke problematisk ud da vi startede klokken ti. Fiskene, der ellers ikke bryder sig om pludselige ændringer i vandstanden, var tilsyneladende heller ikke påvirket og vi så flere ringende ørreder og stallinger den første time. 

Hvad vi ikke kunne forudse var at stigningen i vandstanden nok kun lige var påbegyndt.

Mens vi driftede og fiskede steg vandet yderligere. På overfladen var der små bobler og vandet blev mere uklart.

Måske er det en forringelse af overflade spændningen kombineret med mere vand, der får døgnfluer, vårfluer og slørvinger til at klække mindre? Under alle omstændigheder var der færre insekter og kun få ringende fisk. 

Andreas Steen kaldte tilstanden for "Elva Fløer" - en kendt tilstand efter megen nedbør og stigende vand. 

Da vi sluttede var vandet vel steget i alt 40 - 50 centimeter.

Fisk og snak!

Fra start til slut gælder det om at opdage de gode fisk og gøre klienten opmærksom på standpladsen.

Det er selvfølgelig også en vigtig opgave at lægge og holde båden i god postion uden at skræmme specielt de sky ørreder. Det er så op til klienten på forsædet at præsentere sin flue! Selvfølgelig gives der også gode råd om fluevalg, justering af forfang og præsentation.  

Ellers går snakken om grej, fluer, fiskeoplevelser og fælles venner og bekendte. En lang tur giver også der da god lejlighed til an snak om dagligdagen og livets spørgsmål og udfordringer. 

På turen ned af elven sker der konstat ændringer. Efter starten i moderat strøm, når vi ned til et svinge hvor vandet  hvirvler roligt. Derefter roligt vand som snart afløses hurtigt vand. Vi møder en skrænt med masser af digesvaler. I går mødte vi også en bæver der majestætisk krydsede vores vej, få meter fra guidebåden. 

På trods af forholdene kom der ørreder i nettet og vi sluttede turen med at jagte en større ørred  og nogle helt i Løbsøen. 

170724 rena raufstroemmen

Startpladsen for dagens tur.

170724 rena andreas trout

Dagens første ørred!

 

170724 rena andreas rising takes

Fluen er netop blevet taget!

170724 rena andreas henrik guideboat

Efter næsten elleve timer på elven er vi godt møre og fyldt med oplevelser!

170724 rena dagens tur

Det blev til 19,77 kilometer  og til 10 timer og 56 minutter på dagens i min Anderson Ponon Guidebåd.

 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Søndag den 23. juli 2017

.170723 rena trout

Både ørreder og stallinger er godt i stand i næringsrige Rena.

Rena, Holmbo

Majfluer

Igen idag var jeg heldig at der var en del Danica og Vulgata på vandet. Specielt stallingerne er glade for det store måltid. Når fluer blev taget skete voldsomt og med skumsprøjt. Modsat tog ørrederne, både de naturlige og mine efterligninger, langt mere diskret. 

Fangede fire flotte stallinger og tre ørreder. Alle fiskene var utroligt velnærede.  - Ja, nærmest småfede...

Flere gode fisk stod midt i elven hvor jeg ikke kunne få bundfæste og holde båden i ro. Tænker at vi må konstruere et on/off ankersysten til Mosqeeto'en. Har ideen til hvordan denne udfordring løses!

Desværre var det ikke noget "Endles Hatch". Sidst på eftermiddagen kom der en lille byge og der kom også lidt vind som øjeblikkeligt fik fiskene til at holde sig fra overfladen. Da jeg havde været i båden lidt over otte timer og var ved at være mør satte jeg kursen mod bilen og Fiskecampen. 

170723 rena stalling

Har på fornemmelsen af stallingerne er mere motiverede når det drejer sig om de store majfluer.  

170723 rena flies

 Den ægte vare kom lige forbi!

170723 rena goose

Familieidyl - når jeg glider ned af elven min Mosqeeto venter der mange gode oplevelser.  

170723 rena dagens tur

Dagens tur tog 8 timer og 47 minutter og jeg tilbagelagde 5,99 kilometer i med og modstrøm. 

 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Lørdag den 22. juli 2017.

 170722 rena harr henrik leth

Valgte at sight-fiske stallingerne. I det klare vand kunne jeg se fiskene og nyde synet når de steg til fluen!

Rena. 

Kort tur - pæne fisk!

Så i går nogle fisk som jeg gerne ville stifte nærmere bekendskab med.

Efter morgenkaffe kørte jeg et par kilometer opstrøms Rena Fiskecamp, fik en god snak med fluefisker der campere i området og som jeg har en guidetur med mandag.

Skulle også lige teste hvorledes Mosqeeto'en var at ro mod strømmen på denne strækning. Fantastisk som den både glider gennem vandet og modstrømmen uden brug af ret mange kræfter.

Ørreden som jeg datede med i går var blevet trofast på sin plads. En CDC vårflue blev serveret... Og haps! 

Lidt senere så jeg nogle gode stallinger. I det klare vand kunne se når de steg til overfladen. Kunne dog ikke lige se hvad de tog Der var både vårfluer og døgnfluer på vandet, men det var åbenbart ikke dagens menu. Satte efter nogle forsøg en myreimitiation på det 0,11 mm tynde forfang. Det var lige det der skulle til, og en flot stor stalling steg sikkert og inhalerede distrikt mit tilbud. 

Det blev til endnu en stalling inden jeg returnerede til Fiskecampen hvor jeg nyder sommersolen på terassen. 

Aften eller dag?

Ingen tvivl. Går man udelukkende efter at fange især de større ørreder, er aften og natfiskeriet nok det mest givtige. Men når man, som jeg gør det, nyder det visuelle, at se fisken stige til fluen, at nyde synet af de forskellige døgnfluer, vårfluer og slørvinger og andet på overfladen, er dagsfiskeri at foretrække. 

Måske bliver det til en aftentur?

170722 rena trout henrik leth

Ørreden tog fluen i første kast!

170722 rena upstream

Smukke Rena i sol og sommer!

170722 rena formiddag tur

Formiddagens tur blev kun på 450 meter. 

 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Fredag den 21. juli 2017.170721 rena grayling

Vi havde en del gode "stalling-tilbud", men i dag undgik de fleste turen i nettet...

Rena. 

Uheldige helte...

Da vi startede ved Strømstad var der god gang i fiskene. Efter ganske få meters drift satte jeg mine fødder på elvbunden og holdt båden god position således gæste fisker, norske Marit Kronen var perfekt placeret... Ikke kun en, men to, måske fire gode stallinger ringede (vakkede) flittigt, omkring 5 meter opstrøms guidebåden. Det var ikke noge sag at få fluen placeret. Mere udfordrende var det at få fiskene til at tage fluen. 

Vi var åbenbart midt i en Ignita klækning og der måtte et par flueskift til før  der skete noget. Stallingen der var i god størrelse, nok omkring de 50 centimeter, kæmpede bravt i den friske strøm. Jeg gjorde som vanligt nettet paret, men netop som stallingen skulle i posen, slap den af krogen. 

Det var dagens første fisk og afhopper. Hvad vi ikke var, at det ikke skulle blive den sidste! 

Flere stallinger og et par enkelte ørreder lavede samme nummer for både mig og Marit. 

Bedre blev det ikke da vi i et stort hul skulle fiske lidt helt til varmrygning. Gang på gang var der bid og næsten lige så ofte røg helten af fluen. 

Vi lo selvfølgelig lidt over det skete og over hinanden på dagen hvor der på trods kom både helt, ørred og stalling i nettet!

Helt blev det dog til og jeg har netop lagt fire af de velsmagende fisk til saltning. Der bliver varmrøget i morgen. 

På trods af vi mistede omkring 80 procent af de fisk vi havde til at bide på fluerne, blev det en god der blev afsluttet med en super lækker burger i Cafeen på Rena Fiskecamp. Tak for Marit!

170721 rena guide marit 

 Når jeg benytter Anderson Guidebåden, kan vi diskret snige os ind og tæt på ringende fisk. I stedet for anker stiller jeg mig på bunden og holder båden i den helt rigtige position.

170721 rena trout

Så ørreden ringe under nogle træer...

 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Andersen fishing

STÆNGER, HJUL, LINER OG INSTRUKTION!

Har det sidste årstid fisket med Andersen stængerne. De er testet i Danmark, Lapland, Sverige, Norge, Bosnien og New Zealand. Har rejsetænger til tørflue, nymfe og streamer (gedde) på lager. Du er velkommen til at komme forbi til kik og prøvekast. Ring/SMS 21 26 42 16 for aftale!