Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

2015 Norge fisk fangst 840 473

Sommerfiskeri i Norge efter ørred, stalling, helt og gedde!

Onsdag den 26. juli 2017.

170726 rena lake trout

Ikke stor, men smuk, helt vild og sikkert oppe i alderen!

Deset og omegn. 

Stadig meget vand

Morten og Niels, et par danske fluefiskere jeg har som naboer på Fiskecampen, har naturligvis vanskeligt ved at fiske som følge af den høje vandstand. Det er svært at komme til at kaste og vadning er udelukket. 

Besluttede at vise dem nogle mindre søer der ligger på fjeldet få kilometer fra Rena Fiskecamp. 

Det blev til et par  gode timer med rigtigt mange mindre, men meget smukke ørreder, der villigt steg til vores tørfluer. Største bækørred målte vel 25 centimeter og har sikkert haft et hårdt ørredliv hvor halvdelen af året sikkert er under isen. 

Langs søen så vi også spor efter elg, los og bjørn...

170726 rena lake

Få kilometer fra Rena Fiskecamp finder du fjeldvand med ørred og aborre. 

170726 rena hjem

Ellers gik dagen med at pakke og få ryddet min midlertidige bolig.  

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Tirsdag den 25. juli 2017.

170725 rena weather

Dagen startede tørt, men sluttede vådt! 

Rena, Deset

Hørte til morgen at flere veje havde været lukket på grund af flom. Også her har vi kunne mærke, at der forrige nat faldt store mængder nedbør. 

Vandstanden var til morgen steget med omkring 50 centimeter og da jeg sluttede 10 - 15 centimeter mere. 

Trodsede vandmængderne og søsatte Mosguito'en ved Holmen. Satte kursen opstrøms og kunne godt mærke i årer og arme at der skulle tages mere ved for at drive båden op mod strømmen. Så kun et par enkelte fisk der ringede sporatisk. Til gengæld drev det med grene og hele træer. 

Selv om vandstanden var steget, var vandet stadig klart. Valgte at sætte en stor tørflue - en "fishfinder" på forfanget og præsentere fluen under træerne og tæt på kanten. Fem ørreder lod sig friste og måtte en tur i nettet. 

Sluttede dagen med en gevaldig byge og en snu gammelørred der ikke var til at byde op... 

170725 rena trout

Kunne lokke nogle få ørreder til overfladen og til at tage den store flue.  

170725 rena high water

 For et par dage siden trådte vi ned på den tørre elvbund. I dag kunne jeg næsten sejle op til bilen. 

170725 rena dagens tur

Dagens tur gik fra Deset og opstrøms. Tilbagelagde 5,29 km og fik for alvor prøvet Mosqeeto'en mod stort vandpres!

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Mandag den 25. juli 2017.

170724 rena andreas

Andreas Steen der hele sommeren opholder sig i sin hyggelige hytte ved Renas bred, fik på dagens tur oplevet variationen i elven og set nye fiskepladser!

Rena - Raufstrømmen - Løbsøen.

Masser af vand!

Nattens store mængder havde fået vandstanden til at stige. Det så dog ikke problematisk ud da vi startede klokken ti. Fiskene, der ellers ikke bryder sig om pludselige ændringer i vandstanden, var tilsyneladende heller ikke påvirket og vi så flere ringende ørreder og stallinger den første time. 

Hvad vi ikke kunne forudse var at stigningen i vandstanden nok kun lige var påbegyndt.

Mens vi driftede og fiskede steg vandet yderligere. På overfladen var der små bobler og vandet blev mere uklart.

Måske er det en forringelse af overflade spændningen kombineret med mere vand, der får døgnfluer, vårfluer og slørvinger til at klække mindre? Under alle omstændigheder var der færre insekter og kun få ringende fisk. 

Andreas Steen kaldte tilstanden for "Elva Fløer" - en kendt tilstand efter megen nedbør og stigende vand. 

Da vi sluttede var vandet vel steget i alt 40 - 50 centimeter.

Fisk og snak!

Fra start til slut gælder det om at opdage de gode fisk og gøre klienten opmærksom på standpladsen.

Det er selvfølgelig også en vigtig opgave at lægge og holde båden i god postion uden at skræmme specielt de sky ørreder. Det er så op til klienten på forsædet at præsentere sin flue! Selvfølgelig gives der også gode råd om fluevalg, justering af forfang og præsentation.  

Ellers går snakken om grej, fluer, fiskeoplevelser og fælles venner og bekendte. En lang tur giver også der da god lejlighed til an snak om dagligdagen og livets spørgsmål og udfordringer. 

På turen ned af elven sker der konstat ændringer. Efter starten i moderat strøm, når vi ned til et svinge hvor vandet  hvirvler roligt. Derefter roligt vand som snart afløses hurtigt vand. Vi møder en skrænt med masser af digesvaler. I går mødte vi også en bæver der majestætisk krydsede vores vej, få meter fra guidebåden. 

På trods af forholdene kom der ørreder i nettet og vi sluttede turen med at jagte en større ørred  og nogle helt i Løbsøen. 

170724 rena raufstroemmen

Startpladsen for dagens tur.

170724 rena andreas trout

Dagens første ørred!

 

170724 rena andreas rising takes

Fluen er netop blevet taget!

170724 rena andreas henrik guideboat

Efter næsten elleve timer på elven er vi godt møre og fyldt med oplevelser!

170724 rena dagens tur

Det blev til 19,77 kilometer  og til 10 timer og 56 minutter på dagens i min Anderson Ponon Guidebåd.

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Søndag den 23. juli 2017

.170723 rena trout

Både ørreder og stallinger er godt i stand i næringsrige Rena.

Rena, Holmbo

Majfluer

Igen idag var jeg heldig at der var en del Danica og Vulgata på vandet. Specielt stallingerne er glade for det store måltid. Når fluer blev taget skete voldsomt og med skumsprøjt. Modsat tog ørrederne, både de naturlige og mine efterligninger, langt mere diskret. 

Fangede fire flotte stallinger og tre ørreder. Alle fiskene var utroligt velnærede.  - Ja, nærmest småfede...

Flere gode fisk stod midt i elven hvor jeg ikke kunne få bundfæste og holde båden i ro. Tænker at vi må konstruere et on/off ankersysten til Mosqeeto'en. Har ideen til hvordan denne udfordring løses!

Desværre var det ikke noget "Endles Hatch". Sidst på eftermiddagen kom der en lille byge og der kom også lidt vind som øjeblikkeligt fik fiskene til at holde sig fra overfladen. Da jeg havde været i båden lidt over otte timer og var ved at være mør satte jeg kursen mod bilen og Fiskecampen. 

170723 rena stalling

Har på fornemmelsen af stallingerne er mere motiverede når det drejer sig om de store majfluer.  

170723 rena flies

 Den ægte vare kom lige forbi!

170723 rena goose

Familieidyl - når jeg glider ned af elven min Mosqeeto venter der mange gode oplevelser.  

170723 rena dagens tur

Dagens tur tog 8 timer og 47 minutter og jeg tilbagelagde 5,99 kilometer i med og modstrøm. 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Lørdag den 22. juli 2017.

 170722 rena harr henrik leth

Valgte at sight-fiske stallingerne. I det klare vand kunne jeg se fiskene og nyde synet når de steg til fluen!

Rena. 

Kort tur - pæne fisk!

Så i går nogle fisk som jeg gerne ville stifte nærmere bekendskab med.

Efter morgenkaffe kørte jeg et par kilometer opstrøms Rena Fiskecamp, fik en god snak med fluefisker der campere i området og som jeg har en guidetur med mandag.

Skulle også lige teste hvorledes Mosqeeto'en var at ro mod strømmen på denne strækning. Fantastisk som den både glider gennem vandet og modstrømmen uden brug af ret mange kræfter.

Ørreden som jeg datede med i går var blevet trofast på sin plads. En CDC vårflue blev serveret... Og haps! 

Lidt senere så jeg nogle gode stallinger. I det klare vand kunne se når de steg til overfladen. Kunne dog ikke lige se hvad de tog Der var både vårfluer og døgnfluer på vandet, men det var åbenbart ikke dagens menu. Satte efter nogle forsøg en myreimitiation på det 0,11 mm tynde forfang. Det var lige det der skulle til, og en flot stor stalling steg sikkert og inhalerede distrikt mit tilbud. 

Det blev til endnu en stalling inden jeg returnerede til Fiskecampen hvor jeg nyder sommersolen på terassen. 

Aften eller dag?

Ingen tvivl. Går man udelukkende efter at fange især de større ørreder, er aften og natfiskeriet nok det mest givtige. Men når man, som jeg gør det, nyder det visuelle, at se fisken stige til fluen, at nyde synet af de forskellige døgnfluer, vårfluer og slørvinger og andet på overfladen, er dagsfiskeri at foretrække. 

Måske bliver det til en aftentur?

170722 rena trout henrik leth

Ørreden tog fluen i første kast!

170722 rena upstream

Smukke Rena i sol og sommer!

170722 rena formiddag tur

Formiddagens tur blev kun på 450 meter. 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Fredag den 21. juli 2017.170721 rena grayling

Vi havde en del gode "stalling-tilbud", men i dag undgik de fleste turen i nettet...

Rena. 

Uheldige helte...

Da vi startede ved Strømstad var der god gang i fiskene. Efter ganske få meters drift satte jeg mine fødder på elvbunden og holdt båden god position således gæste fisker, norske Marit Kronen var perfekt placeret... Ikke kun en, men to, måske fire gode stallinger ringede (vakkede) flittigt, omkring 5 meter opstrøms guidebåden. Det var ikke noge sag at få fluen placeret. Mere udfordrende var det at få fiskene til at tage fluen. 

Vi var åbenbart midt i en Ignita klækning og der måtte et par flueskift til før  der skete noget. Stallingen der var i god størrelse, nok omkring de 50 centimeter, kæmpede bravt i den friske strøm. Jeg gjorde som vanligt nettet paret, men netop som stallingen skulle i posen, slap den af krogen. 

Det var dagens første fisk og afhopper. Hvad vi ikke var, at det ikke skulle blive den sidste! 

Flere stallinger og et par enkelte ørreder lavede samme nummer for både mig og Marit. 

Bedre blev det ikke da vi i et stort hul skulle fiske lidt helt til varmrygning. Gang på gang var der bid og næsten lige så ofte røg helten af fluen. 

Vi lo selvfølgelig lidt over det skete og over hinanden på dagen hvor der på trods kom både helt, ørred og stalling i nettet!

Helt blev det dog til og jeg har netop lagt fire af de velsmagende fisk til saltning. Der bliver varmrøget i morgen. 

På trods af vi mistede omkring 80 procent af de fisk vi havde til at bide på fluerne, blev det en god der blev afsluttet med en super lækker burger i Cafeen på Rena Fiskecamp. Tak for Marit!

170721 rena guide marit 

 Når jeg benytter Anderson Guidebåden, kan vi diskret snige os ind og tæt på ringende fisk. I stedet for anker stiller jeg mig på bunden og holder båden i den helt rigtige position.

170721 rena trout

Så ørreden ringe under nogle træer...

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Torsdag den 20. juli 2017170720 deset rena french partridge

Ikke underligt at både fisk og fugle fristes af tørfluen French Partidge. Binder fluen med naturfjer og med fjeren pikrinfarvet. for henholdvis at imitere Danbica og Vulgata.

Rena ved Deset.

Visuelt fiskeri

Ingen tvivl, at gjaldt det udelukkende fiskeriet, er aftensfiskeriet, gerne i i timerne efter solnedgang nok det bedste, Dette på trods foretrækker jeg at fiske om dagen. Det visuelle betyder meget for mig, og har jeg mulighed for at komme tæt på en fisk og se den stige til fluen, er oplevelsen bare total. 

Da jeg i formiddags søsatte kunne jeg se en fisk jævnligt tage Vulgata og Danica. Jeg sneg mig ind på ørreden og i første drev blev fluen taget.

Elven har sit eget liv

Havde været så letsindig at love helt til ryger og grill. Men i dag ville de bare ikke.... Så ikke en helt i overfladen, og nymfehelt har vist en grim bismag, siges der...

I øvrigt er det næsten umuligt at forudsige hvornår det er bedst at fiske med tørflue. Nogen gange sker det om formiddagen. Andre gange sidst på eftermiddagen og nogle gange om aftenen. Efter en god regnbyge og når det er vindstille plejer det at være godt!

170720 deset rena trout

En af dagens smukke ørreder på retur... 

170720 deset rena vandstand

Vandstanden er de sidste dagen faldet med 30 - 40 centimeter. Både den øgede grødevæks (man kan se grødens vækst fra dag til dag) og ændringer i vandstanden får ørreder og stallinger tll af skifte standpladser, 

170720 deset rena insektegg

Undersiden af båden er belagt med insekt æg, vistnok vårfluer. Det er en god ide at vaske æggene af inden de tørre, da de ellers sætter sig fast!

 170720 deset rena turen

 Dagens tur i området omkring Deset og Rena Fiske Camp.  

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Onsdag den 19. juli 2017.170719 rena holmbo mayfly

I dag kom der for alvor gang i Vulgate og Danica.

Rena ved Holmbo

Selektivt fiskeri

Valgte kun at fiske efter fisk som jeg så tage enten en Danica eller Vulgata. 

Søsatte i Løbsøen ved elleve tiden. 

Første fisk var en helt, sikkert en af de større, der uden besvær inhalerede en Vulgata. Min French Partridge og blev også taget, men da jeg strammmede forsigtigt op, følte jeg et kort øjeblik lidt modstand. Helten var ikke kroget ordenligt. 

Næste fisk viste sig af være en flok stallinger, der stod i en strømrende bag øen uden for den gamle Holmbo Camping. Tøjrede Mosqeetoen til en gren på øen og firede mig i god position. Stallingen tog fluen i andet kast. Mens jeg fightede den flotte stalling, blev der fortsat taget for sig af de Vulgata og Danica, der drev med den langsomme strøm. Der var flere i flokken...

Roede længere opstrøms mod Militærbroen uden af se ringende fisk. 

På vejen retur, så jeg en større fisk jage og tage de store døgnfluer i et roligt lavvandet parti. Tænkte selvfølgelig på storørred! Kom i positioen og efter et par kast blev fluen inhaleret. Strammede op og så fisken vende i vandet. det var ikke ørred, men en lille gedde! Fluen og en stump for forfang sidder nok stadig i geddens mund? 

Resultatet af dagens tur blev fire stallinger i nettet. 

170719 rena holmbo grayling

Stallingen er tilsyneladende godt tilfreds med at komme retur efter den barske oplevelse.

170719 rena holmbo

Rena løber ved Holmbo bred og langsomt.  

170719 rena holmbo french partridge

 Dagens fluer - en klassiker når de store døgnfluer er på menukortet. 

170719 rena holmbo grayling henrik leth

Fisken bliver i vandet i mit Fisknät med gummi netpose. Når der er trykket på kamaraet udløser knap har jeg ti sekunder før en billedet bliver taget. Stallingen genudsættes derefter!

170719 rena holmbo kort

Små syv kilometer i mod og medstrøm er ingen problem i min Mosqeeto fra Anderson.  

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO! 

Tirsdag den 18. juni 2017170718 rena aften fisk

Solen er netop gået ned og ørreden tog min Nelson Caddis voldsomt! Ps. må vist finde et system til bedre fiskeselfies...

Rena ved Deset.

Fortsat god tur til Fries!

I formiddags fik jeg sagt farvel og fortsat god tur til min ven Bjarne Fries der fortsætter sit nordiske sommereventyr med en tur godt 800 kilometer nordpå. God tur og oplevelser, Bjarne!

Kom også en tur til byen. Fandt mandags Deer Creeks, Nikolas Wright briller på bredden. De skulle sendes til Wales! 

Ellers gik dagen med fluebinding og lidt maling af en terasse.

Fiskeklar!

Sidst på eftermiddagen blev et par sandwish, kaffe og en øl pakket i kassen. Båden blev søsat ved Deset neden for Rena Fiskecamp. 

Jeg roede nogle kilometer opstrøms. Jo, det kan sagtens lade sig gøre når man sejler i det roligere vand og bagvand tæt på bredden. 

Vinden kom frisk fra nord, men indimellem så jeg et par ringende stallinger og ørreder. 

Placerede båden i læsiden af en lille odde. Her havde jeg god udsigt til en strømkant og et spændende bagvand. 

Sad vel en times tid (nød øl og kaffe) inden jeg begyndte at fiske. Første fisk var vel omkring fem meter nedstrøms. Efter få kast steg en af de rigtigt store stallinger til fluen. Mærkede lige fisken, men også at den ikke var kroget. Så ud til det var en stalling tæt på de 60 centimeter. 

Flere fisk viste sig og det blev hurtigt til at par stallinger i mere moderat størrelse. 

Da solen gik ned bag fyrretræerne på vestbredden lod jeg båden glide roligt med strømmen. Vandet er ikke dybere og strømmen her, ikke kraftigere end jeg uden problemer kan stoppe båden ved at sætte mine fødder og svømmefødder på bunden. 

Det blev på den måde til endnu et par stallinger og lidt senere og lidt ørreder. 

170718 rena aften nat

 Det er ved at være midnat og jeg driver med den rolige strøm ned mod Deset og Fiskecampen. 

170718 rena aften stalling

Bliver mere og mere glad for stallingen - måske elvens smukkeste fisk?  

170718 rena aften trout

 Aftenens sidste fisk. En god time efter solnedgang faldt temperaturen drastisk og fiskenes fouragering på overfladen ophørte.

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Guidede ture på Norske Rena - oplev elven fra forsædet!

MINE NORSKE FISKETURE (HER FINDER DU EN OVERSIGT SORTERET EFTER DATO!