Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

I januer er der planlagt to aftener med "bind med" fluebinding i Metal Randers. 
12112_fluebinding_i_metal_

Vi starter vindteren fluebinding med et par af de velprøvede.....

Det foregår hos Metal Randers, Lucernevej 77, 8920 Randers,  tirsdag den 8 januer, klokken 19.00 - 21.00  

Her vil John Rasmussen binde og fortæller om et par klassiske havørredfluer til åen.

Du skal medbringe lampe, bindestik og værktøj.
 
Arrangementet er gratis og der er adgang for alle interesserede... 
121112_pro_metal
Så er sæsonens andet arrangement planlagt!


Morten Bundgaard vil udover at "binde for", fortæller om de mange spændende nye marterialer.

Der skal medbringes lampe, bindestik og værktøj og tråd, øvrigt vil blive leveret fra Pro Sportfisher.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding ønskes.

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest