Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

 Kun få gydefisk...

121202 OesterKaer baek

Benyttede det flotte vintervejr til et smut omkring den lille bæk der har udløb i den østlige del af Glenstrup Sø

Jeg håber at jeg har været lidt på tidligt på færde og at søørrederne i Glenstrup Sø først gyder sidst i december eller i januer. 

Gik den 2. december nogle hundrede meter langs den ellers tidlige så produktive bæk, der tidligere altid blev gravet igennem af gydende søørreder.

Så i dag kun enkelte tehn på gydning. Så enten har jeg været for tidligt på færde, eller også er søørred bestanden helt i bund? 

Vil vende tilbage sidst måneden for et tjek og naturligvis skrive en opfølgning her på brakvand.dk.

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest