Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

 Lørdag den 2. februar afholder Fluebinderlauget i Silkeborg åben luebindingskonkurrence

130202 silkeborg fluebinding

 Der er maser af mulighed for at blive inspireret samt vinde nogle fine præmier...

 

STED OG TIDSPUNKT:

 • Aqua, Vejlsøvej, administrationsbygning, følg skiltene
 • Starter kl. 10.00 – 15.00 lørdag den 2. februar
 • Præmie overrækkelse kl. 17.00 i lokalerne

KONKURRENCEREGLER: 

 • Hver deltager kan deltage med en flue i hver klasse
 • Ønsker man at deltage i flere klasser, skal fluerne tilmeldes samlet
 • Fluer, der deltager i konkurrencen, skal bindes i Silkeborg Fluebinderlaugs lokaler under afholdelse af konkurrencen
 • Det er ikke tilladt at benytte præfabrikerede vinger og lignende

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende indleverede fluer afgøres af dommerne.

Deltager gebyr er på 50,- pr. flue.

De 3 højeste placerede i hver kategori vil blive præmieret.

Der ud over vil foreningen afvikle amerikansk lotteri

Alle deltagere får i forbindelse med tilmelding udleveret et stk. nummereret flueæske, som efter konkurrencens afslutning må beholdes.

 

KATEGORIER: 

 • Moderne lakse- / havørred fluer
 • Geddefluer
 • Kystfluer
 • Nymfer
 • Tørfluer
 • Vådfluer
 • Super realistiske fluer

Yderligere følger på www.silkeborgfluebinderlaug.dk 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

 • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
 • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
 • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
 • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
 • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
 • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest