Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Mariager Fjord, Ørnedalsbugten søndag den 10. august 2014.

Mariager Fjord Oernedal bugt

Vi ved at sol, vindstille og høje temperaturer ikke er godt for vores søer og indre farvande. Gjaldt det om at fange fisk skulle jeg nok have valgt åen eller Randers Fjord, men da jeg de sidste par uger har tænkt utroligt meget på fjorden, benyttede jeg nogle fritimer søndag eftermiddag til at se lidt på forholdene....

140810 mariager sigt

Allerede da jeg ankom blev jeg mødt af den ramme lugt af død og råddenskab. De mange alger der er produceret i sommermånederne, og som har haft gode forhold og masser af gødning, er tydeligvis igang med den iltforbrugende forrådnelse. 

140810 mariager

Kun helt inde langs bredden kunne jeg se bunden og glæde mig over, at her fortsat er levende hundestejler, kutlinge, tanglopper og rejer. Målte sigtbarheden flere steder og kunne kun se det hvide målebånd mellem 30 og 35 cm nede i vandet. 

140810 mariager undervand

Den helt store og alt dræbende bundvending, som vi så det i 1997 og som resulterede i at fjorden blev erklæret død,  har endnu ikke fundet sted. Betingelserne er dog tilstede, og for fjordens skyld, må vi sætte vores lid til at vejret den næste måneds tid bliver køligt og meget blæsende!

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest