Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Det fremgår af Bekendgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m., at følgende er gældende pr. 1. januar 2014:

Randers Fjord Stovring

 Fredning og mindstemål 

§ 10. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider: 

1) Aborre: 15. april til 31. maj, begge dage inklusive. 

2) Sandart: 1. maj til 31. maj, begge dage inklusive. 

3) Laks og ørred: 16. november til 1. marts, begge dage inklusive. 

4) Nedfaldsørred og -laks er totalfredet. 

Stk. 2. For sandart fastsættes et mindstemål på 50 cm, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde). 

Stk. 3. Fisk under mindstemålet og fisk fanget i fredningstiden må ikke landes, beholdes om bord, transporteres, opbevares, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. 

Pjece og fiskereglerne i Randers Fjord (pr. 1. januar 2017)

Hvad med den udvidede fredningstid for gedder? 

Da gedden ikke er nævnt, vil jeg lige undersøge om dette skyldes en forglemmelse, eller om fredningstiden fortsat er fra 1. april til 15. maj.

Svaret kom promte og lyder: For gedder i saltvand (Randers Fjord) gælder "gedder er fredet fra den 1. april til og med den 15 maj". Der kan læses mere i bekendtgørelse nr. 236 af 26/03/2009.

Altså bekendtgørelsen om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m. omhandler kun "særreglerne". {jcomments on}

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest