Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Bemærk: Ny dato! Tirsdag den 3. marts, klokken 17.00 sættes der fokus på fluegedder ved et fyraftensarrangement hos Lystfisk.dk i Randers.

2015 gedde lystfisk

Gedder er de seneste år også blevet en særdeles populær fluefisk.

Program

Gennemgang af flueline, flydende og synkeline, forfang og wire. Her vil jeg vise og demonstrere forskellige muligheder der passer til eksempelvis poppers, rørfluer og almindelige krogfluer. Under punktet, vil der være mulighed for selv at prøve at rigge forfang og grej til!

Fluer

Her vil jeg forklare brugen af store flashfluer, poppers, divers og fluer til klart vand. Jeg medbringer mine æsker så du kan kikke nærmere på herligheden og måske blive inspireret. 

Fiskepladser året rundt 

Vi diskutere geddens opholdssteder året rundt. Kommer ligeledes ind på lidt biologi og de populære brakvandsgedder som vi finder i Bredningen, Stege Nor, omkring Møn og langs den svenske østersøkyst. 

Arrangementet vil vare et par timer og der er gratis adgang!

{jcomments on}

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest