Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

150312 stor orred rds fjord

Fisk som denne smukke havørred kan kun give Randers positiv omtale.

Alle kommuner arbejder med branding. Det gælder om at tiltrække virksomheder og skattebetalende borgere.

Havn, motorvej, jernbane, boliger og uddannelsesmuligheder gør allerede i dag Randers til en attraktiv kommune. Bylivet, og det at vi er en del af det østjyske vækområde, er også med på positivlisten.

Fjorden og åen

 Gudenåen og fjorden er imidlertid også en del af den gode historie. 

Når der fanges flotte fisk og der vises billeder af glæde lystfiskere, er det god nyhed og en rigtig flot reklame for vores område!

Den gode nyhed er også, at fiskeriet kan blive endnu bedre blandt andet ved en fritløbende Gudenå og et hovedeftersyn at samtlige gydevandløb der har tilknytning til fjorden!

Specielt et serviceeftersyn og en nødvendig udbedring af gydevandløbene, er ikke et projekt der behøver at have lange udsigter, dræne kommunekassen eller nødvendiggør politiske armbøjninger. Her kunne man med det samme gå igang! 

Visionen må her være, at alle vandløb med tilknytning og gydepotentiale til Randers Fjord er i bedst mulige tilstand.

 {jcomments on}

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest