Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

150330 affald bredning

Det meste af affaldet er drevet med vind og strøm, og er efterfølgende "strandet" i Dronningborg Bredning. 

Dronningborg Bredning trænger til en kærlig hånd!

Ingen skal være i tvivl om at jeg syntes at Randers er en fantastisk by. Med Gudenåen og fjorden, har vi adgang til unikke oplevelser, og det skulle vi gerne blive ved med! 

Men desværre er der flere steder, at naturen trænger til en hjlæpende hånd. Fx. ville det gøre rigtigt godt hvis der blev satset nogle timer på en grundig indsamling af affald i Dronningborg Bredning.

Overalt i rørskoven og inde på det lave vand ligger der affald. Gamle dæk, skærme, dunke tønder o.s.v. pynter bestemt ikke! 

En stor fladbundet pram og nogle stærke hænder ville i løbet af en måneds tid kunne indsamle tonsvis af affald og således være med til at gøre Randers naturen endnu mere attraktiv! Efterfølgende kunne arbejdet fortsættes i Gudenåens rørskov...

Håber at nogle af jer der har lokalpolisk indflydelse, vil være med til at bringe forslaget videre. Jeg skal gøre mit!

150329 hanna bredningen3

Set fra pontonbåden er det ren idyl. Svævene over os ses fiskeørnen og inde i rørskoven jagter rørhøgen.

 {jcomments on}

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest