Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

2015 pontondemo tour

Mange besøgte standen, men rigtigt: En pontonbåd skal prøves med vand under kølen!

Under Flyfair i Kolding var der en del forespørgsler på muligheden for at prøve en Anderson Pontoon på vandet. 

For at imødekomme ønskerne tager vi på rundtur.

Tourplan

  • Mariager: Onsdag den 13. maj klokken 17.00. Vi mødes på pladsen øst for havnen
  • Aarhus: Endnu ikke planlagt
  • Fyn: Endnu ikke planlagt
  • Stevns: Lørdag den 14. november, kl. 11,00. Ud for P-pladsen på Kystvejen. I tilfælde af for megen vind flytter vi plads!

Husk waders!

Følg med i gruppen Anderson Pontoon på Facebook.

 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest