Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

2016 fluebinding lystfisk

Tre aftener med inspirerende fluebinding hos Lystfisk.dk

Temaaften om fluebinding med John Lind Rasmussen, Kirsten Frederiksen og Henrik Leth.

2016 lystfisk

Kirsten Frederiksen, John Rasmussen og Henrik Leth vil inspirere, give tip og sætte dig godt i gang med fluebindingen!

Fluebinding

- Tirsdag den 19. januar kl. 17.30: Havørred fra fjord og kyst

“Velfangende imitiationer af rejer og småfisk”.

 

- Torsdag den 18. februar kl. 17.30: Geddefluer under og over vandet

“Holdbare og letkastende fluer”

 

- Torsdag den 17. marts kl. 17.30: Havørred/laks i åen

“Moderne og en klassiker til den kommende sæson”

Sådan!

De enkelte temaaftener kan vælges enkeltvis. Husk, at du skal medbringe fluestik og værktøj. 

lystfisk.dk giver kaffe, øl og vand.

Prisen for deltagelse er kr. 30,00 pr aften. Dækker kroge og materialer. 

 

Ps. Der vil være gode tilbud i grej- og fluebindingsreolerne!

Da der er begrænset med pladser, vil vi gerne have en tilmelding i butikken.

 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest