Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

2016 affald gudenaa

Randers set fra Gudenåen, med smuk og bynær natur. I det store billede ser det bare rigtig godt ud, men mellem sivene og i de rolige vige, flyder det med dåser, flasker, plastic og andet affald...

Vi samler affald!

Lørdag den 24. september kl. 9.00 ved Naturcenteret. Efter kaffe og opgavefordeling går vi i bådende. Nu gælder det som om at indsamle mest mulig affald! 

Brugere af Gudenåen ser desværre ofte affald og andet flyde i vores dejlige natur, og det vil vi sammen denne dag gøre noget ved.

Hvis du har en båd, kano, kajak eller lign. og har lyst til at hjælpe med at rydde op, så mød op med dit fartøj ved Randers Naturcenter kl 9, hvor vi starter med en kop kaffe og lægger en fælles slagplan.

Opgaver og sejlruter bliver uddelegeret fra Naturcenteret, hvortil også affaldet fragtes.

Er du ikke registreret til sejlads på Gudenåen med motorbåd, skal du have et gæstemærke. Ring til naturcenteret fra august på tlf 86 432537, så får du nærmere information om dette.

Kl 13 mødes alle deltagerne på Naturcenteret, vi ser på omfanget af affald og nyder en portion suppe fra bålet.

Husk!

Dato: Lørdag den 24. september kl. 09.00 - 14.00

Mødested: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, Randers NV.

Medbring: Egen båd, redningsvest og andet sejladsudstyr

Arrangør: Bombayfly, Fluefiskerne i Randers og Randers Naturcenter.

2016 affald gudenaa transport boats

Naturcenterets turbåde vil i forbindelse med indsamlingen af affald indsamle og transportere det affald vi indsamler fra vores småbåde og pontonbåde. 

 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest