Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Faarbaek

Fårbæk - et lille gyde og opvækst tilløb til Skalsåen er netop blevet maskinopgravet. Bækken løber i Skalsåen nogle hundre meter nedstrøms Fårup. 

Hastrupbaek

Hastrup Bæk er en del af Råsted å som løber sammen med Skalsåen i Bjerregrav. Var inden maskinopgravningen et vigtig gyde og opvækstvandløb for ørreder. Som det kan ses på billedet er kanterne rettet til og der er opgravet gydegrus og andet fast bundmateriele. I begge tilfælde betyder opgravningen at store mængder sand frigøres og giver problemer længere nedstrøms!

De mindre vandløb er vigtige!

Som det kan ses, er der ikke noget der skånes når landmanden vælger at få maskinopgravet vandløbene. Gydegrus, insektlarver, ørredæg og fiskeyngel er tydeligvis gravet op!

Udover skaderne som opgravningen medføre, er tidpunktet for arbejdet det værst tænkelige. Ørrederne, der ved livets begyndelse er utroligt sårbare,  er netop klækket, eller er ved at blive det.  Og alene den sandvandring opgravning og afretning af bækkens kanter medføre, kvæler bogstaveligt talt æg og yngel længere nedstrøms i vandløbet. 

 Vandet skal løbe!

Der er ingen der har interesse i en dårlig vandgennemstrømning i vores vandløb. Vandløbene skal vedligeholdes regelmæssigt og miljømæssigt klogt!

 • Kun untagelsesvis foretages oprensning i perioden november til juni. 
 • Der bør kun fjernes løse grene, plastikposer, uddtørret vegetation andet der kan blokere og formindske vandgennemstrømningen. 
 • Beskæringen af vegetationen bør foretages skånsomt, selektivt og manuelt.
 • Uønsket vegetation som pinsvineknop og siv opgraves om muligt med håndkraft
 • På strækninger der er velegnet til gydning kan det være en god ide at dybdespule gydegrus (løsnes for sand, ler og andet)

Et skånsom og korrekt vedligeholdt vandløb kan både aflede vand og være et godt levested for fiskeyngel ig insektlarver. 

Er anmeldt

Går ud fra Kommunen som minimum pålægger de pågældende lodsejere et gentablere gydebankerne. 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

 • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
 • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
 • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
 • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
 • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
 • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest