Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

160509 gydevand randers hobro

Som det fremgår af kortet er der plads til forbedringer når det gælder ørredtætheden i gyde- og opvækstvanløbene omkring Randers. 

Tilløb til Randers Fjord

Hverken Allingeåen, Tjæreby Bæk og Svejstrup Bæk lever op til normerne for en tilfredstillende ørredtæthed. For alle vandløbe gælder det, at opgravninger, tilsandning og i det hele taget en forkert vedligeholdelse, medføre at ørredbestanden er langt under målsætningen. 

Skalsåen

Heller ikke de højt målsatte tilløb til Skalsåen lever op til kravene om ørredtæthed. Også her betyder opgravning af gydegrus, sandflugt og en vedligeholdelse der tager mere hensyn til afvanding end til vandmiljø, at ørredtætheden er langt under det ønskede. 

Ørredkortet

Oplysningerne stammer fra DTU aqua. Læs mere her!  

Læs også: Dum og ødelæggende opgravning

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest