Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Lørdag den 18. juni 2016.

2016 browntrout svejstrup

Ørredbestanden er i de fleste Randers vandløb ikke optimal!

Svejstrup Bæk og ørrederne trænger til en hjælpende hånd!

Bækken som løber i Gudenåen lidt opstrøms Randers Naturcenter kunne være gyde og opvækstvandløb for langt flere ørreder.

 Hvad kan vi gøre?

Når det drejer sig om Naturpark, skovrejsning og andre synlige tiltag, mangler der ikke kommunal opmærksomhed.

Under vandet, eller rettere når det gælder ørredernes mulighed for gydning og opvækst, kniber det mere.

Spørgsmålet er hvad der skal til for at kommunen opprioritere her? 

Skal vi være civil ulydige og fx lægge lidt gydegrus ud? Eller hvad med også at plante vandranunkler? 

Forslag ?

Forslag til forbedringer af Svejstrup Bæk er udarbejdet og bl.a. Randers Produktionsskole er klar til at påtage sig opgaver i forhold til gydegrus, spuling af gydebanker m.v.

Desuden har Steen Ulnits har udarbejdet et fint forslag til projekter, der kan få bækken løftet.  Du kan se forslaget HER

randersledes logo

Spørgsmålet er hvad vi kan gøre for at få kommunen tændt på projekt Svejstrup Bæk og for at få forbedret forholdene i byens andre mindre vandløb?

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest