Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Onsdag den 29. juni 2016

2016 nordic road drift

Så gælder det eventyret i norden!

Planen!

I ugerne 27. - 28. og 29. er der lagt op til oplevelser i vores nordiske nabolande. 

Turen foregår sammen med Lars Andersen (Anderson Pontoon).

På forhånd er der ikke lagt detaljerede planer. Istedet vil vi køre efter klækninger og aftaler med gode venner. Bl.a. er det planen, at vi i det nordligste Norge skal mødes med vores gamle ven Staffan Lindstrøm. Ligeledes er der lagt op til at vi skal et smut forbi Hans Carlson ved Kalix elven, og mon ikke vi også får et par dage i det område hvor Lars sidste år fangede en bækørred på omkring 80 cm. på en majflueimitiation? 

Vi vil satse på løbende opdateringer på brakvand.dk, Facebook og Instagram under #nordicroadandfloat

Med ønsket om en god oplevelsesrig sommer til alle!

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest