Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Tirsdag den 9. august 2016.

160809 stenrev

Udlagte sten ved havnen i Udbyhøj. I løbet af kort tid bliver de bevokset med blæretang og bliver et godt levested for fjordrejer, tanglopper, kutlinge og hundestejler!

Fra gold ørken til oase!

For få midler, mest arbejdskraft og god vilje, kan miljøet og artrigdommen Randers Fjord beriges.

Det handler om at skabe flere levesteder for bl.a. vandplanter som blæretang, fjordrejer, kutlinge, tanglopper hundestejler, der ikke trives særligt godt over den nuværende ørkenlignende fjordbund.

En af fjordens bedre og populære fiskepladser er Stenrevet, der er skabt i forbindelse med etableringen af den nuværende sejlrende. Omkring Stenrevet er er der hele året et mylder af liv og dermed fødeemner til fjordens rovfisk, primært ørreden.  

I området fra sammenløbet med Grund Fjord og ud til sammenløbet med Kattegat,  er der i Randers Fjord masser af lavvandede områder hvor der med fordel kunne udlægges sten, gerne marksten. Stenene skal naturligvis placeres så de ikke udgør nogen risiko for sejladsen. Men da fjorden i forhold til den smalle sejlrende er bred, er der rigeligt med velegnede pladser! 

En opgave for byrådet

Der skal arbejdes for at byrådet, gerne et enigt byråd støtter forlaget. Rent praktisk kunne jeg forstille mig at opgaven med udlægning af stenene kunne udføres i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af sejlrenden og afmærkningen af denne. 

En oplagt operatør kunne være miljøholdet på Randers Produktionskole, som også kunne påtage sig opgave med at afhente marksten hos de landmænd, der en indgået aftale med. 

Skulle der udover udlægning af sten, og vedligeholdelse af afmærkning, mangle opgaver, kunne man i samme ombæring udvikle et system til indsamling af affald i vådområder. 

Er viljen tilstede, har vi i fælleskab muligheden for at gøre Randers Fjord og vort nærmiljø langt bedre og mere attraktivt!

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest