Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Tirsdag den 10. januar 2017.  2017 KV henrik leth kontor

Da jeg er på en længe planlagt tur til New Zealand mens vi holder generalforsamling og opstillingsmøde i Socialdemokratiet, har jeg udarbejdet denne præsentation. 

Klar til byrådet!

Som mangeårigt medlem af Socialdemokratiet og efter 28 års arbejde for fagbevægelsen, senest som formand for Metal her i byen, har jeg besluttet mig for at stille op ved kommunalvalget i Randers.

Hvem er jeg så, og hvad får man, hvis man stemmer på mig?

Jo, jeg stiller op for Socialdemokratiet, og jeg er naturligvis enig i vores partiprogram.

Derudover har jeg to emner, som jeg specielt brænder for. Jeg er sikker på, at hvis jeg bliver valgt, vil jeg yde en stor indsats, som forhåbentlig vil gøre en forskel.

Arbejdsmarked og uddannelse hele livet

Jeg gik selv ud af skolen efter 7. klasse i 1966 og gik i lære som automekaniker. Takket være muligheden for at tage kurser og gå på efteruddannelse, kunne jeg efter min tid som mekaniker arbejde med CNC-styrede maskiner på Gerni. 

Jeg ved, at uddannelse og opkvalificering er meget vigtigt, både for samfundet og for det enkelte menneske. Jeg vil fortsat arbejde for en god og lige folkeskole for alle. Jeg går også ind for solide ungdomsuddannelser, der giver mening, og hvor teori og praktik vægtes lige højt. Endelig vil jeg arbejde for, at man som menneske kan komme videre via efteruddannelser. Og har man valgt forkert på jobmarkedet – eller er man blevet syg – skal det være muligt at få hjælp til at tage en anden uddannelse og komme godt videre i sit liv.

2017 KV henrik leth bil boat

I fritiden nyder jeg at komme ud!

Vores fælles miljø

Det har altid være meget vigtigt for mig, at vores miljø har det godt. Jeg må indrømme, at det tidligere var vandmiljøet, jeg tænkte mest på, men der er ingen tvivl om, at det hele hænger sammen. Rent vand er ikke en mulighed, hvis bonden gøder for meget eller forkert. Og sprøjtemidler vil jeg helst helt af med. Alle sammen. Og vi skal under ingen omstændigheder have sprøjtemidler ned i vores grundvand og dermed i det vand, vi drikker.

Fra EU's side er der opstillet målsætninger for vores vandløb. Jeg mener, at disse målsætninger som minimum skal overholdes, og jeg vil desuden arbejde for, at endnu flere af de mindre vandløb og bække kommer med i rækken.

Tingene hænger sammen – derfor ønsker jeg også, at der vælges økologisk, når kommunen og institutionerne køber ind. Så bliver flere landmænd fristet til at omlægge, så stiger udbuddet, og så falder priserne.

Økologi er også dyrevelfærd, for der stilles skrappere krav til, hvordan fx økologiske høns og svin skal behandles. Det prioriterer jeg også.

Naturligvis går jeg også ind for genbrug og bæredygtighed. Både fordi der er mange arbejdspladser i de teknologier, der indgår i bæredygtighed – vindkraft fx - men også fordi det er vigtigt, at vi reducerer mængden af affald og passer bedre på jordens ressourcer.

Efter mine mange år i fagbevægelsen er jeg vant til samarbejde. Jeg vil glæde mig til at bruge disse erfaringer og evner til nu at arbejde med disse emner, der gavner miljøet og det enkelte menneske.

 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest