Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Mandag den 7. august 20172017 gydegrus

Forholdene i Svejstrup Bæk trænger til at blive forbedret. Første opgave bliver udlægning af grus og sten, som ørrederne allerede i år kan benytte!

Svejstrup Bæk

Vi skal nu snart i gang med retablering af en strækning af den lille, men vigtige Svejstrup Bæk.

Tilladelserne er i hus, og en pose penge er samlet ind.

Vi vil imidlertid gerne have, at flest mulige skal have et medejerskab af projektet.

Vi har derfor etableret en crowdfunding-kampagne for at skaffe ekstra midler til den lille bæk.

De indkomne penge går ubeskåret til gydegrus, som udlægges på strategisk udvalgte steder. Og er du bidragyder, kan du også få lov til at udlægge din helt egen spand grus i bækken!

Det er dog ikke noget krav, at du selv bidrager fysisk til arbejdet.

Donationer!

Ethvert beløb tæller og kan indsættes på denne MobilePay-konto: 21 26 42 16 

Mærk indbetalingen "Svejstrup Bæk"

Bidragyderne vil blive offentliggjort, med mindre de ønsker at være anonyme.

Datoen for arrangementet ligeledes. Vi kan dog afsløre, at det bliver i førstkommende september!

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest