Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

  • Nyt om miljø og fiskeri!

Mandag den 7. august 20172017 gydegrus

Forholdene i Svejstrup Bæk trænger til at blive forbedret. Første opgave bliver udlægning af grus og sten, som ørrederne allerede i år kan benytte!

Svejstrup Bæk

Vi skal nu snart i gang med retablering af en strækning af den lille, men vigtige Svejstrup Bæk.

Tilladelserne er i hus, og en pose penge er samlet ind.

Vi vil imidlertid gerne have, at flest mulige skal have et medejerskab af projektet.

Vi har derfor etableret en crowdfunding-kampagne for at skaffe ekstra midler til den lille bæk.

De indkomne penge går ubeskåret til gydegrus, som udlægges på strategisk udvalgte steder. Og er du bidragyder, kan du også få lov til at udlægge din helt egen spand grus i bækken!

Det er dog ikke noget krav, at du selv bidrager fysisk til arbejdet.

Donationer!

Ethvert beløb tæller og kan indsættes på denne MobilePay-konto: 21 26 42 16 

Mærk indbetalingen "Svejstrup Bæk"

Bidragyderne vil blive offentliggjort, med mindre de ønsker at være anonyme.

Datoen for arrangementet ligeledes. Vi kan dog afsløre, at det bliver i førstkommende september!

Guide henrik leth

Guide:  Henrik Leth 

  • Baggrund: Mere end 50 års erfaring med fluefiskeri, fluebinding og instruktion. Bor i Randers og har fisket i Mariager Fjord, Randers Fjord,  Djurslandskysten og i Glenstrup Sø siden ’76. 
  • Jeg tilbyder:  Fluefiskeri, kasteinstruktion, fluevalg og affiskning. Guider fra 1 - 5 personer. Vadefiskeri, eller fiskeri fra pontonbåd.  Kasteinstruktion og fisketeknik.
  • Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtigende snak!