Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Tirsdag den 5. september 2017.kv17 ecologi beskatning

Byrådet og den førte politik har stor indflydelse på borgernes hverdag. Beslutninger om vores skoler, veje, boligområder og velfærdsydelser berører os alle! 

Randers er en af landets største kommuner, men ligger bestemt ikke i toppen, når det gælder borgernes indtjening og beskatningsevne. 

Der skal investeres rigtigt!

Økonomien i Randers skal forbedres ved, at flere kommer i gode vellønnede job. Det er den mest sikre måde, hvorpå vi fremover kan investere i fælles goder og bedre velfærd. 

Indsatsområder

 - Børn og unge. Kvaliteten i vores pædagogiske tilbud og i folkeskolen skal hæves. Efter 10 års skolegang skal man som minimum kunne gennemføre en uddannelse som elektriker, smed eller tømrer.

- Arbejdsløshed. Det er tragisk at miste sit job. Både for ens økonomi, identitet og for lokalsamfundet. I perioder med ledighed skal der satses på opkvalificering og efteruddannelse i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.


- Arbejdspladser. Tilstedeværelsen af en uddannet og opkvalificeret arbejdskraft vil sammen med vores centrale beliggenhed være et aktiv for alle seriøse virksomheder. 


- Miljø og natur. Udover at økologi er det bedste og mest sikre, når det gælder vores sundhed, vil mere økologi i Randers Kommune også sikre en bedre kommunal økonomi. Økologisk landbrug er mere lønsomt end det konventionelle landbrug. 


- Boliger til alle. Randers skal være et oplagt valg, når familien skal etableres. Ligeledes skal der være gode boliger til unge, singler og ældre.  


- Kultur. Randers Kommune skal inspirere og understøtte det frivillige foreningsarbejde. Kommunen skal ligeledes støtte lokale udøvende kunstnere.

Jeg kan ikke udrette mirakler alene. Derfor håber jeg da også, at andre, som har fokus på vores miljø og by, kommer med i det nye byråd. Som socialdemokrat er jeg klar til en ny start for Randers.

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest