Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Onsdag den 6. september 2017.170906 havbrug randers fjord

Tidevandet bringer store mængder Kattegatvand ind i Randers Fjord. Hvis der etableres havbrug vil gødning og medicinrester følge med det stigende vend. Fjordens ørreder og laks risikerer også at blive yderligere angrebet med havlus.

Desværre blev byrådsmødet afbrudt inden behandlingen af forslaget om at støtte Norddjurs og Syddjurs Kommuner i deres kamp mod havbrug. 

Behandles på byrådsmødet den 18. september. 

04.09.17 havbrug byråd

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest