Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Onsdag den 13. september 2017.170913 svejstrup produktions skole

Der var både brug for skovle og muskler. Heldigvis stillede Randers Produktionsskole med et godt hold, der ville og kunne arbejde!

Glade ørreder!

Forudsætningerne for en god ørredbestand er en god vandkvalitet, masser af fødeemner som tanglopper og insektlarver, skjul og ikke mindst løse sten som ørrederne kan grave den befrugtede rogn ned i.

Gydebanker på ønskelisten

Desværre er naturen mange steder ikke længere i stand til selv at levere egnede gydebanker. Og da vi gerne vil have mange ørreder, en sund fauna og et alsidigt insektliv, må vores åer og bække have en hjælpende hånd.

I hovedparten af vores vandløb, også de allermindste, er der for få velegnede steder, hvor bundforholdene giver ørrederne optimale forhold.

Problemet er, at tonsvis af sand fra de omkringliggende og dyrkede marker havner i vores vandløb, således at de oprindelige gydebanker med tiden sander til. I stedet for at der klækkes små levedygtige ørreder, kvæles æggene i gydegruset. 

Svejstrup Bæk og alle de andre

Hovedparten af vores vandløb administreres og vedligeholdes af kommunen. Desværre har der igennem mange år været for lidt fokus på at vandløbene er vigtige for fisk, insekter og vandplanter. I alt for stort omfang, er der uden omtanke foretaget maskinel oprensning. Fiskene og fauna kommer i anden række.

Politisk vil jeg arbejde for at alle kommunens vandløb lever op til målsætningen. Det gør kun de færreste strækninger i dag!

Forbillede

Gerne med Svejstrup Bæk som forbillede, skal der udarbejdes en vedligeholdelses -/genopretningsplan, der sikrer at målsætningen med hensyn til fisketæthed og biodiversitet hurtigst muligt opfyldes.

Omkring Svejstrup Bæk vil jeg foreslå, at vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole og deres elever. Mit håb er, at den bynære bæk, med det store potentiale, kan blive et forbillede for kommunens øvrige vandløb. 

170913 svejstrup yngel

Inden udlægningen af gydegruset blev der lavet en bestandsanalyse. Eleverne på Oustmølleskolen var velkomne og meget interesseret.

170913 svejstrup torben hansen

Borgmesterkandidat Torben Hansen (S) har stor interesse for vores natur og giver gerne en hånd med når der skal arbejdes.

 Ørrederne bliver glade når de opdager at vi har udlagt 46 tons gydegrus af bedste kvalitet i Svejstrup Bæk. 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest