Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Mandag den 18. september 2017 170918 randers havbrug iltfattigt fjellerup

Hvis der kommer havbrug i Kattegat, vil vi få langt mere at dette iltfattige vand fra Kattegat ind i Randers Fjord. Billedet er taget ved Fjellerup mandag den 11. september 2017.

Et flertal i Randers Byråd har mandag den 18. september vedtaget, at Randers Kommune skal gå ind i kampen imod de miljøskadelige havbrug. 

Forslaget blev fremsat af Velfærdslisten på baggrund af en henvendelse fra den tværpolitiske gruppe "Bæredygtig Randers".

For forslaget stemte 18, mens 11 medlemmer (Venstre) undlod at stemme.

170918 randers havbrug

04.09.17 havbrug byråd

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest