Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Søndag den 24. september 2017.170924 randers ovenfra

Her i Randers har vi alle muligheder for et godt liv med gode oplevelser!

Budget, besparelser… Nej, vi skal ikke i al evighed spare på “varme hænder” vedligeholdelse af vores skoler og anlæg. Det vil være som at kastrerer sig selv!

Økonomien i Randers skal forbedres ved, at flere kommer i gode vellønnede job. 

Det er den mest sikre måde, hvorpå vi fremover kan investere i fælles goder og bedre velfærd.  

Eksempelvis er der brug for investeringer og et løft i kvaliteten når det gælder vores børn og deres uddannelse. 

For når en ud af hver femte elev, efter 9 - 10 års skolegang, ikke har lært tilstrækkelig dansk og matematik, eller ikke gennemfører afgangseksamen, er det ikke godt nok! 

Kvaliteten i vores pædagogiske tilbud og i folkeskolen skal hæves. Efter 10 års skolegang skal man som minimum kunne gennemføre en uddannelse som elektriker, smed eller tømrer.  

Jeg ser også gerne at der arbejdes mere målrettet på at vores unge kommer i erhvervs praktik. Og om nødvendigt må kommunen stå for organiseringen af dette tilbud, gerne i en alliance med byens virksomheder. 

Målet må være, at langt flere vælger en erhversuddannelse som de kan gennemføre! 

For den første betingelse for velstand og velfærd, er tilstedeværelsen af en uddannet og opkvalificeret arbejdskraft. 

Randers, vi kan godt…

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest