Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Tirsdag den 26. november 2017.170926 gudenaa raadhus

 Venstre og Dansk Folkeparti vil på mest spinkle grundlag arbejde videre med, at der kan etableres 5-6 etagers højhuse for enden af Bojesvej  i Vorup.

Sammen kan vi forhindre at Vorup Enge ødelægges af 68 boliger i 3-5 etager for enden af Bojesvej og Åvej i Vorup.

Byggeriet vil ødelægge den smukke natur i området, herunder udsigten over engsøerne fra Fugletårnene.

Jeg er naturligvis med på at der skal ske udvikling i vores kommune, men kræver omtanke og respekt for helheden.

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest