Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Torsdag den 28. september.170928 Randers Raadhus

Stort set alle bakker om at Naturpark Randers Fjord og Gudenåen er store aktiver for kommunen. Men når vi kommer til de mindre vandløb, der er en betingelse for en god ørredbestand, ser det anderledes ud. 

Det gælder vores mindre vandløb

Bliver jeg valgt til byrådet vil jeg arbejde for at der sættes større fokus på vores mindre vandløb. Jeg vil have udarbejdet en handlingsplan der præcist beskriver opgaverne med at løfte vandløbene op til blåt niveau.

I alle vandløb skal der tages initiativer og igangsættes arbejde så de huser en ørredbestand på mere end 130 stykker på 100 kvm. hvilken på ørredkortet giver en blå markering. 

Ikke en umulig opgave

Udover at en forbedring af vandløbene giver et bedre vandløb og en større biodiversitet, er der også god økonomi i projekterne. Fx er det beregnet, at ørredproduktionen i den lille Oksbæk (et afspærret tilløb til Svejstrup Bæk), vil kunne producere for 140.000 kr. ørreder pr. år. 

Derudover vil en bedre og naturlig ørredbestand i Gudenåen og Randers Fjord være et aktiv når det gælder om at tiltrække lystfiskerturister. Det gælder blot om at komme igang!

170928 trout randers map

Ørredkortet er netop blevet opdateret og som det fremgår er der store muligheder for forbedringer. 

SE ØRREDKORTET 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest