Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Søndag den 1. oktober 2017.171001 henrik leth tradium

Henrik Leth har som formand for Dansk Metal, Randers og næstformand i Tradiums bestyrelse i mange år arbejdet for mere og bedre uddannelse.

Randers er en god og heldig by – vi har stærke og gode virksomheder, der trækker en god udvikling. Men vi skal ikke bruge dette som en sovepude. Vi skal sikre at vi kan forsætte den gode udvikling.

Vi skal have en aktiv erhvervs- og udviklingspolitik i kommunen, der udnytter alle de muligheder vi som  kommune har. 

Der skal investeres med omtanke for at sikre fremtiden. 

Først og fremmest skal vi sikre uddannelser, der matcher borgernes og erhvervslivets interesser og behov. Derudover skal det sikres, at især nye virksomheder får let adgang til viden om markeder og teknologier.

Et fornuftigt samarbejde på tværs af faglige og politiske skel, er det bedste og stærkeste kort. 

For at sikre fremtiden skal vi have flere uddannet og opkvalificeret. Dette sker bedst i et samarbejde med de, der ved noget om det. Nemlig virksomhederne og fagforeningerne.

Så lad os efter valget starte med at nedsætte et seriøst og forpligtende trepartsudvalg mellem kommunen, arbejdsgivere og fagbevægelse – og lad os forankre samarbejdet med en ambitiøs og ansvarlig trepartsaftale, der kan føre os godt og sammen ind i fremtiden.

 Videoen viser resultatet når vi arbejder sammen. Der er brug for mere af samme slags!

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest