Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Brugervurdering: 3 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Tirsdag den 3. oktober 2017.171003 fussing aakande

Fussing Sø er en perle i Randers Kommune. Jeg vil arbejde for en normalisering af brugen og adgangen til søen!

I socialdemokratiet vil gerne gøre naturoplevelser mere tilgængelige. Det skal væres sådan at vores offentligt ejede søer, vandløb og naturområder frit kan benyttes. 

Fussing Sø ejes af staten og er beliggende i Randers Kommune. 

I langt de fleste søer i statsskovene er der frit fiskeri, hvilket betyder, at man kan fiske gratis. Er man under 18 år eller over 65 år, behøver man ikke engang et fisketegn i disse søer. 

Men modsat de fleste andre statsejede søer, er adgangen og fiskeriet i Fussing Sø stærkt begrænset.  

På Fussing Sø må man i dag ikke fiske fra bredden, men kun fra robåde. Der er tre både, hvorfra der kan fiskes. To foreningsbåde, hvoraf den ene kan lejes på dagsbasis af alle interesserede. Derudover er der en båd udelukkende for bredejere.

I byrådet vil jeg arbejde for at Randers Kommune tager initiativ at ændre regelsættet for Fussing Sø.

Der skal åbnes op for fiskeri hvor staten er bredejer og det skal være muligt frit at benyttet mindre både naturligvis uden støjende motor.

Håber jeg efter valget kan samle flertal i kommunalbestyrelsen og at Randers Kommune efterfølgende rejser spørgsmålet over for staten.

171003 fussing steen gedde

Min gode ven Steen Ulnits med smuk 1. maj gedde fra Fussing Sø. 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest