Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Lørdag den 7. oktober 2017.171007 gudenaa reetableres meeting

Gudenåen nedstrøms Svostrup Bro.  God strøm og sving. Nogle kilometer længere nedstrøms omdannes det frie åløb til et stillestående vandmagasin. Tangeværkets spærring har bl.a. negativ indflydelse på vandrefiskene og vandmiljøet.

171007 gudenaa reetableres

I stedet for, i al evighed, at bruge millioner af kroner på grødeskæring findes der en bedre og billigere løsning!

Grødeproblemet

Vi kan "takke" vandremuslingen for at vandet er blevet klart.

Når landbruget så fortsat leverer masser af gødning, sættes der ekstrem god vækst i vandplanterne. Vandet bliver holdt tilbage og grundejerne klager. Kommunen er føjelig og er indstillet på at øge hyppigheden af grødeskæring, som blot resultere i at de tilbageværende vandplanter vokser endnu mere. Skruen uden ende!

Bedste og billigste løsning på grødevækst og høj vandstand, vil være at slippe Gudenåen fri. Tøm den kunstige sø og lad vandet i åen frit finde mod havet, godt hjulpet på vej af det 10 meters fald ålejet har på bunden af den kunstige Tange Sø.

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest