Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Tirsdag den 10. oktober 2017.171005 erhvervspraktik

Om nogle år vil Magnus gerne i erhvervspraktik, ikke som avisbud, men gerne på en moderne produktionsvirksomhed. 

Der er mangel på faglærte. Samtidig er der flere og flere virksomheder der har “set lyset” og gerne ansætter elever. Men desværre er der for få unge der kender til forholdene i moderne produktions- og håndværksvirksomheder.

Når ikke der er flere unge, der efter skolen vælger at komme i lære, skyldes det efter min opfattelse manglende viden. 
Hvad laver man som industritekniker i en moderne produktionsvirksomhed?  Hvad hvis man kommer lære som smed? Skal man så står bag ambolten resten af livet,  det er nogle af de spørgsmål de unge og deres forældre med god grund stiller. 

Som faglært har man masser af muligheder udsigt til god beskæftigelse og en fornuftig løn. Har man ambitioner og evner giver en uddannelse som faglært også gode videreuddannelse- og karriere muligheder. 

De gode historier skal selvfølgelig fortælles, men der brug for mere. 

Derfor vil jeg i byrådet foreslå, at vi genindføre obligatorisk erhvervspraktik for alle elever i 8 og 9 klasser, som vi kendte det fra tidligere tider. 

Virksomhederne må i egen interesse lukke op og vi må på tværs af politiske interesser kunne støtte at de unge får et større kendskab til erhvervslivet.

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest