Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Onsdag den 25. oktober 2017.171025 revalidering henrik soeren

Er helbredet ikke længere til fysisk arbejde, er et revalideringsforløb, som giver mulighed for at bygge videre på din uddannelse og erhvervserfaring en god mulighed for at komme videre i livet. Desværre bliver denne mulighed brugt for lidt i Randers. 

Ifølge jobindsats.dk, der er databank for arbejdsindsatsen i Danmark, indtager Randers en skammelig bundpladsering, når det gælder revalidering.

Kun Læsø og Fanø har færre revalideringsforløb. Og der er markant forskel på Randers og alle andre.

Bliver du syg, slidt, eller skranter helbredet, så du ikke kan fortsætte i din nuværende beskæftigelse, og ikke kan bruge din nuværende uddannelse, skal du ikke parkeres i endeløse aktiverings og ressourceforløb. 

Nej. Du skal selvfølgelig hjælpes igang igen. Kan der bygges oven på din tidligere uddannelse og erhvervserfaring, er det oftest den bedste løsning for dig og for samfundet. 

Et revalideringsforløb er her det rigtige tilbud. Den slidte smed kan blive opkvalificeret til tekniker og sosu-medarbejderen med helbredsproblemer kan fx lære at opdatere en hjemmeside og webshop. 

Mulighederne er mange, men i Randers er et Revalideringsforløb et tilbud, der alt for sjældent gives. 

Eksempelvis havde Randers i september i år kun 6 borgere i et revalideringsforløb. Sammenlignet med andre kommuner ligger vi her helt i bund. Bor du i Randers Kommune, er din chance for at komme på et revalideringsforløb således hele 16,35 gange lavere end i Region Midtjylland som gennemsnit. 

I en sammenligning på landsplan, viser opgørelsen, at vi ligger på en flov bundplacering, kun overgået af småkommunerne Læsø og Fanø. 

Efter min mening er det kortsigtet at spare på dette område, når vi samtidig har virksomheder, der efterspørger kvalificeret arbejdskraft. 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest