Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Lørdag den 28. oktober 2017.171028 pesticider

Kommunen må sikre vores drikkevand ved at der etableres flere sprøjtefri områder og i øvrigt understøtte overgangen til økologi.

En ekspertrapport udarbejdet til Europa-Parlamentet viser, at der er vægtige argumenter for at begrænse brug af pesticider. Udover en række og miljømæssige risici, fastslår under søgelsen at pesticider kan skade udviklingen af børns hjerner. 

Det er vigtigt, at vi kan være trygge ved vores drikkevand og ikke bliver syge af at drikke det. 

Mens vi venter på et ansvarligt flertal på Christiansborg, kan vi som kommune gøre en indsats for at beskytte drikke vandet. Kommunen kan bl.a. forbyde brug af pesticider i følsomme områder. 

Desværre er forekomsten af pesticidrester i konventionelle fødevarer og i vores drikkevand  været støt stigende igennem de seneste 50 år. 

Gennem de seneste år lukkes der omkring 100 vandboringer årligt i Danmark på grund af for høje pesticidniveauer.

Pesticider er slet ikke er nødvendige at for at drive landbrug og brødføde verdens befolkninger.

I mit ellers stille sind undre jeg mig over, hvordan nogle mennesker kan mene, at de har retten til at ødelægge vores mad og drikkevand, der jo udgør selve grundlaget for, at vi kan holde os sunde og raske. Hvorfor skal vores mad og vand forurenes med potentielt sygdomsfremmende kemiske stoffer, og hvem har egentlig spurgt os, om vi egentlig har lyst til at deltage i verdens største eksperiment på mennesker? Det er efter min mening både dumt og kortsigtet.

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest