Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Søndag den 29. oktober 2017kv17 ecologi beskatning

Flere økologiske fødevare producenter vil også være godt for kommunens økonomi. Indtjeningen for økologiske bedrifter er større og dermed vil disse producenter via skatten bidrage med et større bidrag til fællesskabet.

Mens det kemiske landbrug døjer med stigende gæld og dårlig rentabilitet, går det bedre for de økologiske bedrifter. 

Danmarks Statistik har udgivet regnskabsresultatet for økologiske brug 2016 og noterer fremgang for alle bedriftstyper. Det skriver Økologisk Landsforening 27. oktober 2017.

Driftsresultatet for økologiske heltidsbedrifter steg i 2016 for syvende år i træk og endte knap en mio. kr. i gennemsnit, konstaterer Danmarks Statistik. 

Der er fremgang for alle. Økologiske mælkeproducenter opnåede således et gennemsnitligt driftsresultat på knap 1,2 mio. kr., hvilket var 428.000 kr. bedre end året før. 

Også økologiske svin slog igen rekord. Således steg det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske svinebedrifter steg med en halv million til tre mio. kr. i 2016. Fremgangen skyldes prisstigninger samt en lidt større produktion af økologisk svinekød.

For planteavlere er udviklingen også positiv. Driftsresultatet for økologiske planteavlere lå i 2016 på 420.000 kr. 

Som kommune må vi stimulere de kemiske fødevareproducenter til at lægge om til økologi. Det vi være godt for både vores sundhed, miljø og ikke mindst den trængte kommunale økonomi. 

 

171029 oeko fremgang

Kilde: Danmarks Statistik

Som det fremgår af graferne peger økologien i den rigtige retning. 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest