Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Mandag den 31. oktober 2017.1017 kv grundlag roundup

Kommen man først på sprøjten kræver det store anstrengelser at blive "clean" igen... Det kemiske landbrug er blevet afhængig af RoundUp og lignende produkter. Det er hverken godt for vores sundhed, miljø og økonomi!

Flemming Fuglede fra det såkaldt Bæredygtige Landbrug overrasker stadig. Nu mener han nemlig, at RoundUp er lige så farligt som rødvin og røde bøffer. 

Fuglede har i anden sammenhæng udtalt, at “en mand på størrelse med mig skal drikke 4.480.000.000.000 liter glyphosat-forurenet drikkevand, der ligger på grænseværdien, for at være i alvorlig livsfare”.

Man må tage sig til hovedet. Hele debatten om RoundUp har jo gået på, at stoffet er potentielt kræftfremkaldende - ikke om det er øjeblikkeligt dødbringende. Så hvad i alverden skal den slags talmageri til for - hvis ikke for at forplumre debatten på sædvanlig Bæredygtig vis.

Flemming Fuglede kan drikke alt det glyphosat-forurenede drikkevand, han nu orker eller lyster - uden at dø af det her og nu. Faren ligger ligger helt andre steder:

- At Glyphosat af mange uvildige forskere anses for at være kræftfremkaldende.

- At Glyphosat er aktivstoffet i Monsanto’s storsælgende ukrudtsmiddel RoundUp.
  
- Og at RoundUp er nødvendigt for at dyrke Monsanto’s egne genmodificerede (GMO) afgrøder.

Monsanto’s egne GMO afgrøder er nemlig de eneste planter, der kan tåle RoundUp. Begynder man som landmand først at bruge denne kombination af gift og afgrøder, er man helt i lommen på Monsanto og har meget svært ved efterfølgende at lægge om til eksempelvis økologisk drift. Det ene er intet uden det andet.

Det er her, vi skal finde grunden til Flemming Fuglede og hans Bæredygtige Landmænds paniske angst for et forbud mod RoundUp/Glyphosat. Disse kemilandmænd har nemlig for længst solgt deres sjæl til Monsanto og spræller nu i nettet. 

Imens tjener den økologiske landmand, som for længst har set skriften på væggen, penge som aldrig før. Helt uden brug af RoundUp.


Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest