Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

 Gydebækken klargøres. Hvert år i oktober mødes vi for at klargøre den lille bæk der løber ud i søen. 
111022_molelbak_klar1 
Vandtemperaturen varierer ikke meget i løbet af året. Bækken fryser aldrig og der er altid grønt og frisk i og omkring bækken! 
111022_molelbak_klar2
Ud over at løsne gydebunden sørger vi også for at bækken løber i et løb!111022_molelbak_klar3 
Arbejdet foregår med en rive og en kultivator. Vi sørger også for at der er nogle gode dybe skulesteder til ørrederne der i de næste måneder kommer op i bækken for at gyde.  

Da vi i begyndelsen af 90´erne påtog os opgaven med at vedligeholde bækken, var hele området vokset til og der var kun få ørreder der i det hele taget kunne komme op. I dag holder den smalle strømrende holder sig selv ren og det årlige arbejde går som en leg. {jcomments on} 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest