Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

    Mariager Fjord, Katbjerg Odde (opdateres) 
111108_katbjerg_odde
Der er problemer med adgangen til Katbjerg Odde - en af Mariager Fjords smukkeste fiskepladser!

Forbuds skiltningen ved nedkørslen til Katbjerg Odde er tilsyneladende ulovligt opsatte. Efter hvad jeg har fået oplyst er det lodsejerne, der i strid med loven har opsat skiltene. Jeg har nu anmodet Mariager Fjord kommune om at bekræfte dette, og i givet fald foranledige de ulovligt opsatte skilte fjernet. 

Ingen kørsel på det fredede område 

I §9 i fredningen af arealer ved Katbjerg Odde fra 1986 står der, at ikke motoriseret færdsel har adgang til det fredede område. Det er altså ikke tilladt at køre ind på strandarealet bag hegnet og parkerer. Dette forbud gælder alle, og vil selvfølgelig også betyde, at også de jolleejere der benytter Katbjerg Odde som udgangspunkt for deres fiskeri med ruser og garn, heller ikke må køre ind på området. 

Uden for hegnet er der mulighed for at parkerere en enkelt eller to biler. Området er dog meget mudret og vil hurtigt blive utilgængeligt. Bedst ville det være hvis der blev anlagt en mindre P-plads, noget der nu undersøges af myndighederne. 

Svært med fisketurister når adgangen vanskeliggøres

Mens lodsejerne med alle midler forsøger at udelukke andre fra adgang til fjorden, arbejder turistforeningenr og andre gode kræfter for at gøre fjorden mere tilgængelig og for fremme lystfisketurismen. 

Desværre er sagen om Katbjerg Odde hverken den første eller sidste.

Under alle omstændigheder må vi i fælleskab forsøge at sætte fokus på problemet og i hvert eneste tilfælde tjekke om eventuelle spærringer er i strid med lovgivningen. {jcomments on}

 

 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest