Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Tegning_Gudenaa_Tange
Viborgborgmester Søren Pape vil fastholde Gudenåen i spændetrøjen

Af Thorbjørn Lager
Med Borgmester Søren Pape i spidsen indtager Viborg Kommunes økonomiudvalg en usædvanlig defensiv og desværre totalt visionsløs tilgang til omløbsproblematikken ved Tange Sø. De anbefaler, at der ikke etableres noget omløbsstryg på trods af de efterhånden talrige incitamenter, der taler for det lange omløb!

Undertegnede har netop deltaget i en konference i Hammel arrangeret af Gudenåkomiteen, angående de udfordringer og muligheder vi har omkring Gudenåen. Konferencen tog sit udgangspunkt i et spændende foredrag om de fantastiske tiltag, man havde gjort ved River Tweed i Skotland. En flod hvor genskabelse af en bæredygtig laksebestand og et deraf følgende laksefiskeri har haft en afgørende rolle for den positive udvikling i regionen. Laksefiskeriet resulterede i årlige indtægter på små 200 millioner og 500 arbejdspladser. Men endnu vigtigere; det var blikfanget der også fik turisternes øjne op for alle de andre muligheder området kan byde på. Nu er mountainbike således blevet en indtægtskilde i stil med fiskeriet, og således har de løbende fornyet og udviklet lokalområderne til glæde for alle. Vi har næsten de samme muligheder i Gudenåen, men det siger sig selv, at regionen og Gudenåkomiteen bestemt ikke har brug for en byrådsbeslutning fra Viborg, der peger på status quo ved Tangeværket.

Det er ubegribeligt, at vi i Viborg Kommune skal opleve såvel en lokal liberal Folketingspolitikker, den lokale Bjerringbro Avis, og nu også Borgmesteren tale imod åbenlyst effektive og visionære offentlige investeringer i deres egen Kommune! Hvilke motiver har man mon? Økonomiudvalgets udkast til et høringssvar er en stærkt bekymrende og usolidarisk beslutning i en tid, hvor man skal score på de chancer man får.

Nu er det op til Byrådet, at beslutte det endelige høringssvar. Et langt omløb handler ikke om at nogle få skal fange flere fisk!  Det handler om faunapassage for alle fisk, om investeringer, arbejdspladser i såvel anlæggelse som i turisme. Men det handler ligeledes om at tiltrække arbejdskraft, bosættelse og nye virksomheder. Dette gøres ikke ved stilstand og status quo, men gennem skabelsen af nødvendige nye aktiver! Byrådet skal tænke godt efter og turde handle ansvarligt! Vi har brug for det lange omløb og ikke en sag der atter trækkes unødigt i langdrag!{jcomments on}

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest