Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Journalisten og miljøforkæmperen Kjeld Hansen har i sin beskrivelse af "Det Tabte Land" et kapitel om reguleringerne i Randers Fjord.

Læs om Kareholm reguleringen her