Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

aal_dead_tange
Døde ål fra turbinerne ved Tangeværket 

Man skal sno sig sagde ålen, men der er desværre grænser for hvad ålen kan sno sig udenom. Men der er tilsyneladende ikke grænser for hvad Verner Gorridsen og Bent Kornbæk prøver at sno sig ud af! I kølevandet på den nyligt offentliggjorte undersøgelse omkring den enorme åle dødelighed ved Tangeværket og de ovenstående herrers kategoriske afvisning af fakta, er det på sin plads at nævne, at den fra undersøgelsen afstedkomne viden om ål og vandkraftværker på ingen måde er en ny viden! Det er fra flere udenlandske undersøgelser veldokumenteret, at vandkraftsværker er de rene dødsfælder for ål, samt for mange andre arter.

Verner Gorridsen prøver at løbe fra ansvaret ved at antyde manipulation, samt efterlyse aktuelle rapporttage billeder af døde ål. Skulle det frikende Tangeværket at de brugte billeder stammer fra Sverige? Personligt har jeg gentagne gange konstateret talrige døde ål i ristene i sommerhalvåret. Skulle Tangeværket være Europas eneste vandkraftværk uden konsekvenser for fisk og især ålen?

Verner Gorridsen henviser til de glade tressere, hvor der var masser af ål. Her prøver han igen at frikende Tangeværket. Nej her døde der bare en kæmpe procentdel af en på den tid enorm bestand. Nu er bestanden i bund og ålen er desideret udryddelsestruet. Gør det problemet mindre eller ubetydeligt? Nej tværtimod skriger det efter handling, som mange andre forhold omkring Tangeværket i øvrigt gør det. Det er på ingen måde i orden, at vi afskærer Gudenåens opland, et område på størrelse med Fyn, fra at kunne bidrage positivt til ålens fortsatte eksistens. Gudenåen skal bidrage til at målene i EU’s åleforvaltningsplan kan opnås.  Danmark har en forpligtelse til at sikre, at fiskene kan slippe ud i havet for at gyde.

For det tredje prøver Verner Gorridsen og Bent Kornbæk at udstille forskeren fra DTU. Det er ikke klædeligt, ej heller troværdigt, at alle de eksperter, der ikke danser efter deres pibe, men blot er saglige og udfører deres arbejde, skal miskrediteres. Den samme klagesang måtte vi også høre efter borgermødet, hvor skræmmemyterne om, hvad der ville ske med søen ved en omløbsløsning blev aflivet en for en!

Verner Gorridsen og Bent Kornbæk får det næsten til at lyde som om Tangeværket er en totalt omkostningsfri affære for fiskene i det enorme økosystem som Gudenåen er! Ålens passageproblemer er blot en af mange dybt uheldige bivirkninger, naturen må lide under ved et vandkraftværk!Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest