Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

 Gydebækken klargøres. Hvert år i oktober mødes vi for at klargøre den lille bæk der løber ud i søen. 
111022_molelbak_klar1 
Vandtemperaturen varierer ikke meget i løbet af året. Bækken fryser aldrig og der er altid grønt og frisk i og omkring bækken! 
111022_molelbak_klar2
Ud over at løsne gydebunden sørger vi også for at bækken løber i et løb!111022_molelbak_klar3 
Arbejdet foregår med en rive og en kultivator. Vi sørger også for at der er nogle gode dybe skulesteder til ørrederne der i de næste måneder kommer op i bækken for at gyde.  

Da vi i begyndelsen af 90´erne påtog os opgaven med at vedligeholde bækken, var hele området vokset til og der var kun få ørreder der i det hele taget kunne komme op. I dag holder den smalle strømrende holder sig selv ren og det årlige arbejde går som en leg. {jcomments on} 

   Valget og Naphans....

valg_torben_hansen_bil
Mine politiske holdninger er næppe en hemmelighed. Her er det min gode gamle "FiskMobil" der i 2007 er i valgkamp til fordel for Socialdemokraterne og Torben Hansen

Der er en fryd at tage ud i den danske natur i disse dage. Fuglene kvidrer, solen skinner og der er forår i luften. Mange danskere benytter sig af de flotte danske omgivelser til at afkoble fra hverdagen og dele naturoplevelser med deres børn og familie. Men desværre er det ikke forår alle steder. Indsatsen for at bevare og udbygge dansk natur og miljø befinder sig nemlig i en isvinter og dér har den befundet sig de seneste ti år. Selvom træerne springer ud, lider den danske natur.

Naturen er trængt

Under en fjerdedel af Danmarks areal er nemlig naturområder. Mangfoldigheden i dansk dyreliv er på et historisk lavpunkt – selv den danske hare er nu truet mange steder. Kvælstof og fosfor fra gødning er hovedårsagen til de mange tilfælde af iltsvind, vi oplever hver eneste sommer. Vi finder sprøjtegiftrester i vores drikkevand og selvom luftforureningen, især i de danske byer, til tider er kvælende, er prisen på kollektiv trafik rekordhøj. En international undersøgelse placerede for nylig Danmarks miljøindsats på en 32. plads. Albanien ligger nummer 23. Sverige og Norge ligger helt i toppen.

Der er isvinter for den danske miljøindsats, men heldigvis er foråret også her på vej.

Brug for visioner og handling!

Socialdemokraterne har netop fremlagt visioner for en bæredygtig og mangfoldig dansk natur. Det er visioner som skal forbedre tilstanden nu og her, men, hvad der er mindst ligeså vigtigt, også sikre at dansk natur kan ses, høres, duftes og opleves i virkeligheden af de kommende generationer, og ikke bare skal ses på gamle fotografier.

Socialdemokraterne vil have en massiv udbygning af de danske skov- og naturområder. 5.000 hektar mere skov og 3.500 hektar mere naturområde i gennemsnit årligt frem mod 2020. De små pletter af natur i Danmark skal udvides og bindes sammen. En udvidelse af leveområder er nødvendig for at sikre, at Danmark i fremtiden har en mangfoldig dyre bestand i naturen.

Vandløb og frønne områder
20.000 km vandløb skal bringes i en bedre naturtilstand. Vandløb og søer skal ikke bare betragtes som vandafledning og kloakker for landbruget, men også som et levested for dyr og planter og åndehul for mennesker.

Socialdemokraterne ønsker et nyt danmarkskort, der ikke længere deler landet op i land- og byzoner, men i byzoner, produktionszoner og naturzoner. Det giver mulighed for bedre planlægning end tidligere og derfor også bedre kontrol over, hvordan fremtidens Danmark kommer til at se ud. Naturen skal også ind til byerne. Socialdemokraterne vil prioritere bynær skov højt og har en ambitiøs målsætning om, at alle danskere skal have maksimum 5 minutters afstand til grønne områder.

Økologi

Det er også vigtig for den danske natur at have mere økologisk og giftfri landbrug. Socialdemokraterne vil tredoble det økologiske areal frem mod 2020. Det gøres ved blandt andet at købe økologisk når staten køber ind. Det skaber arbejdspladser, det er en god eksportvare for Danmark og så er det godt for naturen.

En stor del af pengene til denne miljøsatsning har fremkommer i det fælles finanslovsudspil med SF. Derudover foreslår Socialdemokraterne blandt andet en forhøjelse af pesticidafgiften til at betale for sikring af vores drikkevand. Sådan sikrer vi at det er dem der forurener, der også er med til at betale regningen.

Med Socialdemokraternes nye naturvision kæmper vi for bedre, lysere og grønnere tider for naturen. {jcomments on}

 

Interview med, MF(S), Torben Hansen.

110821_torben_hansen

Torben Hansen er min gode ven. Er ude med stangen når tiden tillader det

En fremtid for dansk natur – en fremtid for vandet.


Har i anledning af valget talt med Torben Hansen. Vi kom lidt ind på miljøet, Gudenåen og ulovligt fiskeri

Hvad betyder naturen for dig?

Jeg elsker naturoplevelser. Naturen giver fred og fantastiske oplevelser. Af og til tager jeg på en lille fisketur, men det er mere oplevelsen end fangsten der trækker. Oplevelserne er mangfoldige, da jeg ofte ser padder, spændende fugle, rådyr mm. Som både lystfisker og medlem af Dansk Ornitologisk forening er det jo også en fremragende kombination. Der er ingen tvivl om at naturen, vandet, er helt centralt for livskvaliteten og i mit politiske arbejde.

Fra DR:
Trådalger skyld i fiskedød

19. maj 2011 08.27 Mariagerfjord

Det var alger, der tog livet af fisk i Mariager fjord i sidste uge.

Det viser prøver taget af Naturstyrelsen.

- Prøverne indeholdt uhyggeligt mange skeletonema-alger, fortæller biolog Svend Bråten til Nordjyske Sti ftstidende.
Han mener, at de døde ørreder, er blevet kvalt, fordi trådalgerne har sat sig fast i deres gæller.

Der blev fundet døde fisk flere steder i den indre fjord, og i første omgang frygtede myndighederne, at det skyldtes et udslip fra Hobro Renseanlæg.


Randers den 15/05/11 Opdateret den 17/05/11
110515_mariager_syge_fisk

Mariager Fjord ørred som vi gerne vil ha' dem - sund, stærk og i god stand! 

Foruroligende meldinger  
Den seneste uges tid har jeg modtaget flere tilbagemeldinger om døde, syge/ apatiske ørreder i Mariager Fjord. Både i Ørnedalsbugten og ved Kongsdal er der fundet døde ørreder. Flere har også mødt stimer af ørreder samlet på det lave vand, fisk der tydelig vis ikke har det godt og måske endda er døende.

Ikke iltproblemer
Tilsyneladende er det kun ørrederne der har det dårligt. Meldinger lyder på at kutlinge, hundestejler, rejer og krabber tilsyneladende trives i fjorden. Dette indikerer, at der ikke er tale om iltproblemer eller forgiftning, der i givet fald også ville ramme de øvrige arter! 

Må undersøges
Har aldrig tidligere oplevet noget lignende og vil gerne have flere tilbagemeldinger om både eventuelt syge og raske fisk. 

Opdateret 17/05/11 Fik fra en ven følgende:

"Hej Henrik.

Jeg har snakket med en af mine kollegaer, Han fortalte han havde snakket med en falckmand. Han havde været ude ved et udslip ved Hobro for ca 6 uger siden. De var ude og lægge flydespærringer ud da der var noget grønt stads der var løbet ud i fjorden. De var også 2 lystfiskere der var blevet indlagt i den forbindelse. Om det har noget med de syge ørreder at gøre ved jeg ikke".

Måske andre kan supplere med oplysninger? {jcomments on} 

Det er efterhånden er almindeligt anerkendt, at en god bestand af ørred tiltrækker gæstende sportfiskere fra nær og fjern. Naturen, gode adgangsforhold og en sund fiskebestand vil, hvis vi vil det, i fremtiden kunne bidrage langt mere til samfundsøkonomien end i dag!  
110606_mariager_garn_gylle
Ruser og garn i Mariager Fjord gør det mange steder umuligt for sportsfiskeren fiske lovligt. Derudover er garnene en trussel mod den unikke ørredbestand! 

Valget står mellem et anarkistisk redskabsfiskeri eller et veldrevet sportsfiskeri
Mariager Fjord, og for den sags skyld stort set alle vores kystnære fiskevande, trues at garn og gødning.

Når jeg en ganske almindelig lørdag morgen kan "kolliderer" med en en del ruser og tre garnkæder på hver et stykket over hundrede meter, på under en kilometer kyst, burde det være et "vink med en vognstang" til de politikere og turistfolk der siger, at de godt kan se at det ikke bidrager til fællessskabet, når vores havørreder fanges i garn og efterfølgende faldbydes sort.

Helt uansvarligt er også det intensive fiskeri efter den udrydningstruede ål, der forlængst burde være totalfredet!

Vil ikke finde sig i garn og ruser
Farvestrående pjecer og dyre annoncer viser ellers fjorden fra den mest idylliske side. Jeg har dog fra mange tilrejsende lystfiskere fået mange tilbagemeldinger om, "naturen er smuk", "det er en dejlig fjord", men hvor der det irriterende med alle de faststående redskaber.

Fra flere sider lyder det: Vi kommer igen når I har fået styr på den mange ruser og garn!
110606_mariager_garn_gylle_orred
En mindre ørred er ved at dø efter en langs nat kamp og kvælning i monofilgarn!

Det kan ikke lade sig gøre at tilbyde et veldrevet sportsfiskeri og samtidig havde en stort set uhindret adgang til fiskeri med garn og ruser.

Gødning og gylle
110606_mariager_garn_gylle_alger
Mariager Fjord er sårbar og tåler ikke store mængder næringsstoffer. Allerede sidst i maj er der god gang i opblomstringen af alger. Flere steder er der dog også observeret døde eller døende ørreder.

Vi husker sommeren i ´97 hvor fjorden kollapsede og stort set hele bestanden af fisk, muslinger, rejer og tanglopper døde.

Selv om der er foretaget mange miljørigtige tiltag, er fjorden absolut ikke uden for iltsvindsdøden. Fortsat udledes der, specielt fra landbruget, alt for store mængder gødning til fjorden, der ved etableringen af Overgård inddæmningen også har fået mindsket vandudskiftningen.

Så igen i år må vi krydse fingre for at vi får en kølig og blæsende sommer, der er eneste sikkerhed for at fjorden ikke igen lider iltsvindsdøden.
{jcomments on}

   Politikerne har  valgt at bygge en tunnel under Østersøen. Også i Randers vil en tunnel kunne løse trafikproblemerne...

 

bredningen_tunnel

Ro og naturoplevelser i Dronningborg Bredning. Så dan skulle det gerne blive ved med at være!

 

Brug for en aflastning af Randers Bro

Er enig med de fleste i, at en ny Randers Fjord forbindelse er en rigtig god ide, der kan styrke infrastrukturen og dermed erhvervslivet i Randers. Er også enig i, at et godt miljø og naturhensyn ikke nødvendigvis er i modstrid med et godt erhvervsklima?

Uanset politisk observans, ønsker alle kommuner at fastholde og tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser og skattekroner. De fremsynede kommuner har dog for længst erkendt, at erhvervsklimaet ikke blot handler om beton og infrastruktur.

Et godt miljø, muligheden for bynære naturoplevelser, kulturoplevelser, skoler og fritidstilbud af høj kvalitet, samt gode boligforhold, er sammen med en fornuftig trafikafvikling nogle af de vigtige forhold, der tilsammen gør kommunen attraktiv.

 

Bro skaber nye problemer

Når vi er mange, der syntes det er en rigtig dårlig ide at bygge en bro over Randers Fjord, er det hensynet til miljøet og de forringede muligheder for naturoplevelser, der tæller.

Bygges der en bro, som skitsereret i det foreløbige projekt vil det betyde:

 

-        Kraftig forøgelse af støjniveauet i området

-        Visuel forurening

-        Forringelse af levevilkårerne for fugle og dyr

-        Forurening

 

Derudover vil anlægget af dæmninger forringe muligheden for en fremtidig sammenhængende naturgenopretning med våde enge langs fjorden.

En lavbro vil desuden betyde, at der skabes en konflikt mellem den sejlende og den kørende trafik. Her er det ikke helt klart hvad brotilhængerne forestiller sig. Skal broen passes af en brovagt i døgnvagt? Eller er det planen, at broen automatisk skal åbne fx en gang i timen?  Enten er der bilkøer, eller også må den sejlende trafik vente.

Hvad mon dette betyder for Randers Havn som trafikhavn? Eller hvad med lystsejlerne, der efter arbejdsdagen vil slappe af med nogle timers sejlads på fjorden? Konflikter er oplagte!

 

Så hellere en tunnel

Modsat broen, vil en tunnelløsning kunne løse problemerne. Allerede inden de våde enge vil trafikken komme under jorden. Trafikstøjen vil være minimal, og området vil fortsat fremstå som et unikt naturområde, hvor de besøgende kan nyde solopgangen, udsigten over vandspejlet, samt fugleliv og rørskov.

Efter tunnelen er bygget, og der måske i samme forbindelse er nedlagt dæmninger og skabt våde enge i området, vil der ikke gå mange måneder, før end sporene efter anlægsarbejdet er slettet.

En tunnel vil efter sigende koste mere end en lavbro, men ikke mere end en højbro. Men for mig er der da heller ikke i tvivl om, at en tunnel i det lange løb og på alle områder vil være den bedste investering.{jcomments on}