Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Fluefiskere fra nær og fjern drog til Fluemesse i Kolding.

Hvis man på baggrund af antallet af besøgende skulle tage temperaturen på den hjemlige interesse for fluefiskeri, er den bestemt stigende!

Afslaget på at revurdere helårsfredningen i Dronningborg Bredning, fik mig til endnu engang at besøge området!
Tjaereby_udloeb
Tjærebybækkens udløb i Dronningborg Bredning. Som det fremgår af billedet er berettiger hverken bredden eller vandføringen en helårsfredning. 

Fredag den 15. juni. Har søsat pontonbåden og ror gennem den tætte vegetation. Finder med noget besvær og ved hjælp af navigation og kort i min Iphone en vig i rørskoven. I vigens vestlige hjørne er der en lille åbning. Jeg har fundet Tjæreby Bækkens udløb.

Vandføringen er ubetydelig og bredden bære tydelig præb af, at der har været gravet i området såledet at nogle jagtpramme kan ligge godt beskyttet.  

Sætter åren ned i den bløde bund og aner kun en meget, meget svag udadgående strøm. Vegetationen er den samme som ude i Bredningen, men et ekstra tjek på Iphonen godtgør at det er Tjærebybækkens udløb!  

Om igen
Har igen kontaktet NaturErhvervsstyrelsen med et forslag om en besigtigelse af området.

Vil naturtligvis også meget gerne have uddybet hvilke undersøgelser DTU Aqua henviser til når de fastslår, at "der heller ikke biologisk dokumentation for at ændre reglen".

Mens jeg arbejder på den store vintervedligeholdes af brakvand.dk (beklager roderiet, men det skal nok blive godt), fik jeg sendt denne serie billeder fra familien i Canada... 

 130125 canada dyr

Kan godt være det gik lidt over fiskeriet i Bow River, men det gør sikkert ikke noget...

Endelig ved at være klar med den store opgradering (joomla 2.5) og klar til foråret og fiskeriet!

Hvad gør vi nu?
 120611_bredningen_2_gedder
Dronningborg Bredning er først og fremmest kendt for fint gedde og aborre fiskeri. Desværre er der fejlagtigt etableret en helårsfredning ved den lille Tjæreby Bæk! 

Si'r nej til at ændre på fredning
NaturErhvervstyrelsen har nu besvaret henvendelsen om fredningsbælterne i Dronningborg Bredning. Desværre har man ikke taget hensyn til det faktum, at hverken vandføringen eller bredden af Tjæreby Bæk berettiger til helårsfredningen. Ønsket om i givet fald at give en dispensation for gedde og aborrefiskeri, er heller ikke imødekommet.

Der kan stadig fiskes i Bredningen, men på et begrænset område. 

Overvejer sagen
Da helårsfredningen som nævnt beror på en fejl, er det oplagt at gå videre med sagen. Men hvilken  initiativer der skal tages er under overvejelse! 

Læs svaret fra Naturstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen har undersøgt de forelagte spørgsmål, og det kan oplyses, at fredningsbæltet i den østlige del af Dronningborg Bredning er et helårligt fredningsbælte. Man må derfor ikke fiske i fredningsbæltet. Fredningsbæltet har siden 1996 været et helårsfredningsbælte, hvilket også er udmeldt på den officielle oversigt over fredningsbælter, da den i udløbet er over 2 meter.

Limfjordsforeninger går sammen i kampen mod ulovlige garn - har brug for din hjælp!  

 mariager-fjord-16-0-2012-1662

Der er brug for større fokus på det stigende problem med ulovligt garnfiskeri.

 

Der er vist ingen tvivl om, at det ulovlige garnfiskeri har nået et helt uacceptabelt niveau ved å-udløbene, i Hjarbæk Fjord og længere ude i Limfjorden. Derfor vil Ålestrup Lystfiskerforening og Viborg Sportsfiskerforening i fællesskab lave et overvågningsprogram, der kan hjælpe Fiskerikontrollen med at finde frem til problemerne i vores område.

Har du tid og lyst til at give en hånd med omkring dette vigtige projekt, hører foreningerne meget gerne fra dig. Du kan tilmelde dig via hjemmesiden her, eller du kan henvende dig til en fra bestyrelsen. Kontaktoplysningerne finder du øverst til venstre.

Nu er det ikke sådan, at deltagerne skal afsætte al deres fritid til projektet. Vi har tidligere holdt lidt opsyn med garnfiskeriet, og dengang blev deltagerne fordelt, så man var to mand på hvert hold, og hvert hold fik tildelt to uger i løbet af sæsonen. I løbet af ugen kører man sin runde et par gange - tidspunkterne bestemmer man selv. Ønsker man at køre alene, eller kender man selv en person uden for foreningen, man gerne vil tage med, er det selvfølgelig også helt i orden. Planen er, at vagtfordelingen bliver nogenlunde ligesådan denne gang.

For god ordens skyld skal lige nævnes, at det ikke er meningen, at vi skal ud og "lege" Fiskerikontrol, så der bliver hverken tale om at foretage fysisk kontrol af fiskeredskaber, eller at konfrontere eventuelle piratfiskere. Der er udelukkende tale om overvågning for at samle informationer til brug for Fiskerikontrollen

Bredning - fredning? 
120511_Bredning_fredning 

Som det fremgår af kortet er der markeret en helårsfredning i den østlige del af Dronnningborg Bredning.

En fisketur kan blive en dyr fornøjelse!
For godt en måned siden skrev jeg til Natur Erhvervstyrelsen om fredningenbælterne i Dronningbog Bredning. (Se HER)

Desværre er der endnu ikke kommet et svar på forslaget om at ændre på fredningsbælterne således de afspejler de faktiske forhold i området.

Her får dage inden den 16. maj, hvor fredningen af brakvandsgedderne i Bredningen ophøre, er der ikke kommet svar fra ministeriet.

Det "rødskraverede" område er indtil andet bliver bekendt fra ministeret "forbudt" område såfremt man ønsker at fiske.

Håber på svar
Når Natur Erhvervsstyrelsen, forhåbenligt inden den 16. maj giver svar på henvendelsen om en lempelse af fredningsbælterne, vil brakvand.dk naturligvis blive omgående opdateret.


 Kun få gydefisk...

121202 OesterKaer baek

Benyttede det flotte vintervejr til et smut omkring den lille bæk der har udløb i den østlige del af Glenstrup Sø

Jeg håber at jeg har været lidt på tidligt på færde og at søørrederne i Glenstrup Sø først gyder sidst i december eller i januer. 

Gik den 2. december nogle hundrede meter langs den ellers tidlige så produktive bæk, der tidligere altid blev gravet igennem af gydende søørreder.

Så i dag kun enkelte tehn på gydning. Så enten har jeg været for tidligt på færde, eller også er søørred bestanden helt i bund? 

Vil vende tilbage sidst måneden for et tjek og naturligvis skrive en opfølgning her på brakvand.dk.

Lodsejerne ønsker området for sig selv og gør endnu et forsøg på at få vejen til Katbjerg Odde spærret...
katbjerg_Odde
Adgangen til en af de smukkeste og populære fiskepladser i Mariager Fjord er under pres! 


For et års tid siden blev der opsat ulovlige skilte om "adgang og kørsel forbudt". Sagen blev politianmeldt og skiltene fjernet.  Lodsejerne er utilfredse store forsøger igen, denne gang på lovlig vis, at forhindre adgangen til det statsejede område. 

Biolog Anders Hortsten fra Mariager Kommune oplyser, "efter et møde forleden ligger sagen nu hos Fredningsnævnet, der skal hjælpe med en tolkning af fredningsteksten. Herefter vil lodsejerne derude, inklusiv Naturstyrelsen, tage stilling til, om man kan enes om enten at lukke vejen helt for biler, eller om man vil lave en ordning, hvor der sikres mulighed for at køre ned til statens arealer".

Hvad det munder ud i er uvist, men så længe der ikke er opsat et af politiet godkendt skilt om lukning af vejen, har vi ret til at køre ned til fjorden.

Min holdning er, at skal vejen spærres for kørende trafik må det gælde alle inklusivt områdets garnfiskere og sommerhusejere! 


Læs også: Ulovlig skiltning ved Katbjerg Odde 

Godt arbejde på en smuk efterårsdag! 

Brugte søndag formiddag sammen med medlemmerne af vores lille forening. Dagens opgave var rense afløb og klargøre bækken til den forestående gydning. 


Efterårets opgave med at klargøre bæk og afløb er efterhånden blevet en god tradition. Igennem årerne, og det er efterhånden blevet til en del godt arbejde, som jeg med Bjarne Fries som makker har stået og haft ansvar for. 

I dag benytter vi udelukkende en rive til opgaven. 

Grus og sten løsnes og vi sørger for at bækken, der er en mindre en af slagsen med et pænt fald, samles i et løb hvor der også er skjul til de større ørreder, der snart kommer op for at gyde. 

Den kraftige strøm, som er samlet i et løb medvirker til at bækken stort set kan holde sig selv vedlige. Men sådan var det ikke i begyndelsen, hvor bækken flød diffust og stort set var lukket for opgang. 

Kommunerne har en opgave med at skaffe job til arbejdsløse der er berettiget til et seniorjob. Dette kunne være en god opgave som mange vil syntes var nyttigt... Bare et forslag!{jcomments on} 


Dramatik på kysten. Godt med en god redningsvest!

Klaus Kaad fisker i påsken efter ørreder fra kysten omkring Ystad.

Klaus fortæller:
"Efter en tur i den svenska sødsuppe , kan jeg konstatere: Livet er skrøbeligt !!!

Min redningsvest har idag, reddet mit liv !!!!

... Ved en fisketur fra Pontonbåd ved Gislev Hammer kom der ud af det blå, et sæt dønninger hvor den sidste var mere end det stolte skib kunne klare. Pontonbåden tog hele turen rundt for at ligge med kølsiden opad. Jeg lå under, fortæller Klaus.  

Min makker gjorde det eneste rigtige, nemlig at slå koldt vand i blodet og undgå endnu et forlis ..

Så til alle ligesindede ..
Husk redningsvest ved al sejlads!

Ps. Redningsvesten er genladt med ny patroner og de manglende årer erstattet med pagajer . Langfredag skal der ign fiskes fra pontonbåden!

Spørgsmål og svar
- Væltede båden? Ja ,blev væltet 180 grader rundt.
- Hvor langt lå du fra land? Svar: Ca. 150 meter.
- Var det en brænningsbølge? Ja, kæmpe dønning, sikkert forstærket af evt undersøisk rev.
- Hvor blev årerne af? Årerne faldt af da jeg padlede båden ind mod land stadig med bunden opad ..
- Kunne du selv komme i land? Ja, jeg gik selv ind efter at tre fiskere fra kysten bjærgede båden og resten af mine løsdele (taske stang m.m) {jcomments on}

Tyveri fra grejtasken
Heinz Larsen fortæller: - Er netop hjemvendt fra en fisketur til Bramslev ved Mariager fjord, hvor jeg var afsted med min Kæreste.

Vi fiskede fra den lange pynt ved sommerhusene, hvor vi parkerede og ned til stenene ved Valsgård bæk. Her nød vi naturen mens vi drak en kop kaffe.

Vores fisketaske efterlod vi i tillid til, at den kunne stå i fred mens vi fiskede over bugten, hvor bækken løber ud.

En time senere vender vi tilbage og må erfare at nogle af vores fiskegrejer i tasken er stjålet. Det drejer sig om en orange blinkæske med en del hjemmelavede blink og en min reserve flueæske af mærket Okuma med en del fluer i. Begge æsker repræsenterer mange timers arbejde med dels de bundne fluer og de hjemmelavede blink. Blinkæsken har jeg haft i næsten 25 år og har derfor yderligere affektionsværdi for mig. Min nye kostbare led lommelygte manglede ligeledes, den havde jeg fået af en forældre på mit arbejde for en særlig indsats i forbindelse med hendes barn.

Ærgerligt, at være foruden disse betydningsfulde genstande men også ærgerligt ikke at længere at have tillid til, at kunne stille sine ting fra mig når jeg bedriver det som altid har været vigtigt for mig, nemlig at færdes i naturen og fiske.

Vi så to fluefiskere, som fiskede et par hundrede meter bag os og som netop stoppede fiskeriet ved stenene mens vi stod på den anden side af bugten. Om det var dem eller andre, skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil råde andre til at tænke sig om inden de efterlader sine grejer uden opsyn.{jcomments on}

Kratluskerforeningen hvor jeg i sin tid var aktiv og blandt andet medvirkende til at udplante vandranunkler i Kastbjerg Å og udlove rødvin til dem der kunne finde en bræmme på mere end en enkelt meter, er nu opløst...
2012_VOV_bestyrelse

Fra venstre ses Troels Langvad, Hans Boye, Peter Toubøl, Tom Kristensen, Johan Schultz Petersen og Peter Grøn Thorsen. VOV blev i sin tid stiftet af biolog Bent Knudsen, Hald.

Bestyrelsen for Værn Ommersyssels Vådområder (VOV) mødtes forleden til et allersidste bestyrelsesmøde. Anledningen var at Gjerlev Sparekasse ikke længere ville passe på VOVs formue, da der ikke havde været aktivitet på kontoen i mere end 15 år.

Da det var lige så længe siden, at VOV var aktiv, var der stort gensyns glæde, da bestyrelsen igen var samlet. Ud over at tale om gamle minder og berette om, hvad hver især havde lavet siden, blev det besluttet at VOVs formue skulle tilfalde Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at genoprette Hou Møllebæk m.v. Derfor kunne tidligere formand Peter Toubøl på foreningens vegne overrække formand for DN-Mariagerfjord Ole Guldberg den samlede formue på 6.700,- kr. med et ønske om, at det beskedne bidrag kan gøre nytte i de lokale vådområder.

Værn Ommersyssels Vådområder var en meget aktiv ”kratlusker forening” i firserne, som drev oplysnings arbejde omkring især de små vandhuller og gadekærs betydning, og som reddede mange vandhuller fra ødelæggelse og opfyldning. Foreningens aktion omkring Kastbjerg Å medførte, at det daværende Århus Amt stoppede med opgravning af vandplanter og i stedet gik over til skånsom vedligeholdelse med slyngninger og etablering af stryget ved Å Mølle, hvilket er med til at gøre Mariager Fjord og åen til et fantastisk fiskevand, samt sikre odderens overlevelse i vores område.{jcomments on}

aal_dead_tange
Døde ål fra turbinerne ved Tangeværket 

Guide henrik leth

Guide:  Henrik Leth 

  • Baggrund: Mere end 50 års erfaring med fluefiskeri, fluebinding og instruktion. Bor i Randers og har fisket i Mariager Fjord, Randers Fjord,  Djurslandskysten og i Glenstrup Sø siden ’76. 
  • Jeg tilbyder:  Fluefiskeri, kasteinstruktion, fluevalg og affiskning. Guider fra 1 - 5 personer. Vadefiskeri, eller fiskeri fra pontonbåd.  Kasteinstruktion og fisketeknik.
  • Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtigende snak!