Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

DEMONSTRATION AF G.LOOMIS OG A.JENSEN FLUESTÆNGER
LØRDAG DEN 1 SEPTEMBER 10 -14 VED BUTIKKEN

120816_glomis_ajensen

Kom og bliv inspireret og prøv de lækre stænger fra A. jensen og G. Loomis

Program

Danmarksmester i fluekast Henrik Haupt demonstrerer G.loomis stænger,

Mik Normann Prince demonstrerer A.Jensen fluestænger.

Mød op, bliv inspireret og prøv selv, at prøvekaste disse lækre stænger.

Fluebinding

Herudover kommer Ove, som har opfundet Brenda fluen og binder fluer..

Alle der tilmelder sig på forhånd får en G.loomis Cap gratis:-)
Tilmeld dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 22666812

Lodsejerne ønsker området for sig selv og gør endnu et forsøg på at få vejen til Katbjerg Odde spærret...
katbjerg_Odde
Adgangen til en af de smukkeste og populære fiskepladser i Mariager Fjord er under pres! 


For et års tid siden blev der opsat ulovlige skilte om "adgang og kørsel forbudt". Sagen blev politianmeldt og skiltene fjernet.  Lodsejerne er utilfredse store forsøger igen, denne gang på lovlig vis, at forhindre adgangen til det statsejede område. 

Biolog Anders Hortsten fra Mariager Kommune oplyser, "efter et møde forleden ligger sagen nu hos Fredningsnævnet, der skal hjælpe med en tolkning af fredningsteksten. Herefter vil lodsejerne derude, inklusiv Naturstyrelsen, tage stilling til, om man kan enes om enten at lukke vejen helt for biler, eller om man vil lave en ordning, hvor der sikres mulighed for at køre ned til statens arealer".

Hvad det munder ud i er uvist, men så længe der ikke er opsat et af politiet godkendt skilt om lukning af vejen, har vi ret til at køre ned til fjorden.

Min holdning er, at skal vejen spærres for kørende trafik må det gælde alle inklusivt områdets garnfiskere og sommerhusejere! 


Læs også: Ulovlig skiltning ved Katbjerg Odde 

Brakvand Flyfishing Tours - vi fisker fra den super lækre Anderson Pontonguide_two_pontoon_2Der fiskes efter gedde imellem grøde og åkander på en varm sommerdag. Chancerne er dog langt bedre i vinterhalvåret! Som noget nyt tilbyder jeg nu guidede ture i en specielt designet og bygget Anderson Pontonbåd. Oplev Gudenåen, Mariager Fjord, Randers Fjord eller Djurslands kyst på en helt ny, afslappet og givtig måde!

Jeg viser dig standpladserne
Forestil dig, at du drifter ned ad Gudenåen. Det eneste, du skal koncentrere dig om er at placere din flue over geddens standpladser (dem peger jeg ud for dig) og i øvrigt nyde den smukke natur! Ud over at give tips om standpladser m.v. holder jeg båden i den bedste position i forhold til fiskepladser og vind.

Kom på kastehold af fisken
Eller hvad med en tur på fjorden eller kysten, hvor jeg sørger for, at du hele tiden er i den bedste position for kast og fangst. Ikke noget med at spekulere på glatte sten eller blød bund – du kan koncentrere dig om fiskeriet!
Jeg har selvfølgelig også oppustelig redningsvest til dig!

Oplevelsesture
PS!
Jeg arrangerer også gerne foto og oplevelsesture.

Kontakt mig gerne for yderligere oplysninger og en snak om bedste tidspunkter for din drømmetur!

guide_two_pers
Selv om fysikken ikke er helt i top, kan du nu komme på tur, hvor det eneste du skal tænke på er at fiske. Jeg holder dig i position over de bedste pladser!{jcomments on}
 


Dramatik på kysten. Godt med en god redningsvest!

Klaus Kaad fisker i påsken efter ørreder fra kysten omkring Ystad.

Klaus fortæller:
"Efter en tur i den svenska sødsuppe , kan jeg konstatere: Livet er skrøbeligt !!!

Min redningsvest har idag, reddet mit liv !!!!

... Ved en fisketur fra Pontonbåd ved Gislev Hammer kom der ud af det blå, et sæt dønninger hvor den sidste var mere end det stolte skib kunne klare. Pontonbåden tog hele turen rundt for at ligge med kølsiden opad. Jeg lå under, fortæller Klaus.  

Min makker gjorde det eneste rigtige, nemlig at slå koldt vand i blodet og undgå endnu et forlis ..

Så til alle ligesindede ..
Husk redningsvest ved al sejlads!

Ps. Redningsvesten er genladt med ny patroner og de manglende årer erstattet med pagajer . Langfredag skal der ign fiskes fra pontonbåden!

Spørgsmål og svar
- Væltede båden? Ja ,blev væltet 180 grader rundt.
- Hvor langt lå du fra land? Svar: Ca. 150 meter.
- Var det en brænningsbølge? Ja, kæmpe dønning, sikkert forstærket af evt undersøisk rev.
- Hvor blev årerne af? Årerne faldt af da jeg padlede båden ind mod land stadig med bunden opad ..
- Kunne du selv komme i land? Ja, jeg gik selv ind efter at tre fiskere fra kysten bjærgede båden og resten af mine løsdele (taske stang m.m) {jcomments on}

Tyveri fra grejtasken
Heinz Larsen fortæller: - Er netop hjemvendt fra en fisketur til Bramslev ved Mariager fjord, hvor jeg var afsted med min Kæreste.

Vi fiskede fra den lange pynt ved sommerhusene, hvor vi parkerede og ned til stenene ved Valsgård bæk. Her nød vi naturen mens vi drak en kop kaffe.

Vores fisketaske efterlod vi i tillid til, at den kunne stå i fred mens vi fiskede over bugten, hvor bækken løber ud.

En time senere vender vi tilbage og må erfare at nogle af vores fiskegrejer i tasken er stjålet. Det drejer sig om en orange blinkæske med en del hjemmelavede blink og en min reserve flueæske af mærket Okuma med en del fluer i. Begge æsker repræsenterer mange timers arbejde med dels de bundne fluer og de hjemmelavede blink. Blinkæsken har jeg haft i næsten 25 år og har derfor yderligere affektionsværdi for mig. Min nye kostbare led lommelygte manglede ligeledes, den havde jeg fået af en forældre på mit arbejde for en særlig indsats i forbindelse med hendes barn.

Ærgerligt, at være foruden disse betydningsfulde genstande men også ærgerligt ikke at længere at have tillid til, at kunne stille sine ting fra mig når jeg bedriver det som altid har været vigtigt for mig, nemlig at færdes i naturen og fiske.

Vi så to fluefiskere, som fiskede et par hundrede meter bag os og som netop stoppede fiskeriet ved stenene mens vi stod på den anden side af bugten. Om det var dem eller andre, skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil råde andre til at tænke sig om inden de efterlader sine grejer uden opsyn.{jcomments on}

Kratluskerforeningen hvor jeg i sin tid var aktiv og blandt andet medvirkende til at udplante vandranunkler i Kastbjerg Å og udlove rødvin til dem der kunne finde en bræmme på mere end en enkelt meter, er nu opløst...
2012_VOV_bestyrelse

Fra venstre ses Troels Langvad, Hans Boye, Peter Toubøl, Tom Kristensen, Johan Schultz Petersen og Peter Grøn Thorsen. VOV blev i sin tid stiftet af biolog Bent Knudsen, Hald.

Bestyrelsen for Værn Ommersyssels Vådområder (VOV) mødtes forleden til et allersidste bestyrelsesmøde. Anledningen var at Gjerlev Sparekasse ikke længere ville passe på VOVs formue, da der ikke havde været aktivitet på kontoen i mere end 15 år.

Da det var lige så længe siden, at VOV var aktiv, var der stort gensyns glæde, da bestyrelsen igen var samlet. Ud over at tale om gamle minder og berette om, hvad hver især havde lavet siden, blev det besluttet at VOVs formue skulle tilfalde Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at genoprette Hou Møllebæk m.v. Derfor kunne tidligere formand Peter Toubøl på foreningens vegne overrække formand for DN-Mariagerfjord Ole Guldberg den samlede formue på 6.700,- kr. med et ønske om, at det beskedne bidrag kan gøre nytte i de lokale vådområder.

Værn Ommersyssels Vådområder var en meget aktiv ”kratlusker forening” i firserne, som drev oplysnings arbejde omkring især de små vandhuller og gadekærs betydning, og som reddede mange vandhuller fra ødelæggelse og opfyldning. Foreningens aktion omkring Kastbjerg Å medførte, at det daværende Århus Amt stoppede med opgravning af vandplanter og i stedet gik over til skånsom vedligeholdelse med slyngninger og etablering af stryget ved Å Mølle, hvilket er med til at gøre Mariager Fjord og åen til et fantastisk fiskevand, samt sikre odderens overlevelse i vores område.{jcomments on}

aal_dead_tange
Døde ål fra turbinerne ved Tangeværket 

Man skal sno sig sagde ålen, men der er desværre grænser for hvad ålen kan sno sig udenom. Men der er tilsyneladende ikke grænser for hvad Verner Gorridsen og Bent Kornbæk prøver at sno sig ud af! I kølevandet på den nyligt offentliggjorte undersøgelse omkring den enorme åle dødelighed ved Tangeværket og de ovenstående herrers kategoriske afvisning af fakta, er det på sin plads at nævne, at den fra undersøgelsen afstedkomne viden om ål og vandkraftværker på ingen måde er en ny viden! Det er fra flere udenlandske undersøgelser veldokumenteret, at vandkraftsværker er de rene dødsfælder for ål, samt for mange andre arter.

Verner Gorridsen prøver at løbe fra ansvaret ved at antyde manipulation, samt efterlyse aktuelle rapporttage billeder af døde ål. Skulle det frikende Tangeværket at de brugte billeder stammer fra Sverige? Personligt har jeg gentagne gange konstateret talrige døde ål i ristene i sommerhalvåret. Skulle Tangeværket være Europas eneste vandkraftværk uden konsekvenser for fisk og især ålen?

Verner Gorridsen henviser til de glade tressere, hvor der var masser af ål. Her prøver han igen at frikende Tangeværket. Nej her døde der bare en kæmpe procentdel af en på den tid enorm bestand. Nu er bestanden i bund og ålen er desideret udryddelsestruet. Gør det problemet mindre eller ubetydeligt? Nej tværtimod skriger det efter handling, som mange andre forhold omkring Tangeværket i øvrigt gør det. Det er på ingen måde i orden, at vi afskærer Gudenåens opland, et område på størrelse med Fyn, fra at kunne bidrage positivt til ålens fortsatte eksistens. Gudenåen skal bidrage til at målene i EU’s åleforvaltningsplan kan opnås.  Danmark har en forpligtelse til at sikre, at fiskene kan slippe ud i havet for at gyde.

For det tredje prøver Verner Gorridsen og Bent Kornbæk at udstille forskeren fra DTU. Det er ikke klædeligt, ej heller troværdigt, at alle de eksperter, der ikke danser efter deres pibe, men blot er saglige og udfører deres arbejde, skal miskrediteres. Den samme klagesang måtte vi også høre efter borgermødet, hvor skræmmemyterne om, hvad der ville ske med søen ved en omløbsløsning blev aflivet en for en!

Verner Gorridsen og Bent Kornbæk får det næsten til at lyde som om Tangeværket er en totalt omkostningsfri affære for fiskene i det enorme økosystem som Gudenåen er! Ålens passageproblemer er blot en af mange dybt uheldige bivirkninger, naturen må lide under ved et vandkraftværk!Afslaget på at revurdere helårsfredningen i Dronningborg Bredning, fik mig til endnu engang at besøge området!
Tjaereby_udloeb
Tjærebybækkens udløb i Dronningborg Bredning. Som det fremgår af billedet er berettiger hverken bredden eller vandføringen en helårsfredning. 

Fredag den 15. juni. Har søsat pontonbåden og ror gennem den tætte vegetation. Finder med noget besvær og ved hjælp af navigation og kort i min Iphone en vig i rørskoven. I vigens vestlige hjørne er der en lille åbning. Jeg har fundet Tjæreby Bækkens udløb.

Vandføringen er ubetydelig og bredden bære tydelig præb af, at der har været gravet i området såledet at nogle jagtpramme kan ligge godt beskyttet.  

Sætter åren ned i den bløde bund og aner kun en meget, meget svag udadgående strøm. Vegetationen er den samme som ude i Bredningen, men et ekstra tjek på Iphonen godtgør at det er Tjærebybækkens udløb!  

Om igen
Har igen kontaktet NaturErhvervsstyrelsen med et forslag om en besigtigelse af området.

Vil naturtligvis også meget gerne have uddybet hvilke undersøgelser DTU Aqua henviser til når de fastslår, at "der heller ikke biologisk dokumentation for at ændre reglen".

Journalisten og miljøforkæmperen Kjeld Hansen har i sin beskrivelse af "Det Tabte Land" et kapitel om reguleringerne i Randers Fjord.

Læs om Kareholm reguleringen her

Hvad gør vi nu?
 120611_bredningen_2_gedder
Dronningborg Bredning er først og fremmest kendt for fint gedde og aborre fiskeri. Desværre er der fejlagtigt etableret en helårsfredning ved den lille Tjæreby Bæk! 

Si'r nej til at ændre på fredning
NaturErhvervstyrelsen har nu besvaret henvendelsen om fredningsbælterne i Dronningborg Bredning. Desværre har man ikke taget hensyn til det faktum, at hverken vandføringen eller bredden af Tjæreby Bæk berettiger til helårsfredningen. Ønsket om i givet fald at give en dispensation for gedde og aborrefiskeri, er heller ikke imødekommet.

Der kan stadig fiskes i Bredningen, men på et begrænset område. 

Overvejer sagen
Da helårsfredningen som nævnt beror på en fejl, er det oplagt at gå videre med sagen. Men hvilken  initiativer der skal tages er under overvejelse! 

Læs svaret fra Naturstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen har undersøgt de forelagte spørgsmål, og det kan oplyses, at fredningsbæltet i den østlige del af Dronningborg Bredning er et helårligt fredningsbælte. Man må derfor ikke fiske i fredningsbæltet. Fredningsbæltet har siden 1996 været et helårsfredningsbælte, hvilket også er udmeldt på den officielle oversigt over fredningsbælter, da den i udløbet er over 2 meter.

Tegning_Gudenaa_Tange
Viborgborgmester Søren Pape vil fastholde Gudenåen i spændetrøjen

Af Thorbjørn Lager
Med Borgmester Søren Pape i spidsen indtager Viborg Kommunes økonomiudvalg en usædvanlig defensiv og desværre totalt visionsløs tilgang til omløbsproblematikken ved Tange Sø. De anbefaler, at der ikke etableres noget omløbsstryg på trods af de efterhånden talrige incitamenter, der taler for det lange omløb!

Undertegnede har netop deltaget i en konference i Hammel arrangeret af Gudenåkomiteen, angående de udfordringer og muligheder vi har omkring Gudenåen. Konferencen tog sit udgangspunkt i et spændende foredrag om de fantastiske tiltag, man havde gjort ved River Tweed i Skotland. En flod hvor genskabelse af en bæredygtig laksebestand og et deraf følgende laksefiskeri har haft en afgørende rolle for den positive udvikling i regionen. Laksefiskeriet resulterede i årlige indtægter på små 200 millioner og 500 arbejdspladser. Men endnu vigtigere; det var blikfanget der også fik turisternes øjne op for alle de andre muligheder området kan byde på. Nu er mountainbike således blevet en indtægtskilde i stil med fiskeriet, og således har de løbende fornyet og udviklet lokalområderne til glæde for alle. Vi har næsten de samme muligheder i Gudenåen, men det siger sig selv, at regionen og Gudenåkomiteen bestemt ikke har brug for en byrådsbeslutning fra Viborg, der peger på status quo ved Tangeværket.

Det er ubegribeligt, at vi i Viborg Kommune skal opleve såvel en lokal liberal Folketingspolitikker, den lokale Bjerringbro Avis, og nu også Borgmesteren tale imod åbenlyst effektive og visionære offentlige investeringer i deres egen Kommune! Hvilke motiver har man mon? Økonomiudvalgets udkast til et høringssvar er en stærkt bekymrende og usolidarisk beslutning i en tid, hvor man skal score på de chancer man får.

Nu er det op til Byrådet, at beslutte det endelige høringssvar. Et langt omløb handler ikke om at nogle få skal fange flere fisk!  Det handler om faunapassage for alle fisk, om investeringer, arbejdspladser i såvel anlæggelse som i turisme. Men det handler ligeledes om at tiltrække arbejdskraft, bosættelse og nye virksomheder. Dette gøres ikke ved stilstand og status quo, men gennem skabelsen af nødvendige nye aktiver! Byrådet skal tænke godt efter og turde handle ansvarligt! Vi har brug for det lange omløb og ikke en sag der atter trækkes unødigt i langdrag!{jcomments on}

Bredning - fredning? 
120511_Bredning_fredning 

Som det fremgår af kortet er der markeret en helårsfredning i den østlige del af Dronnningborg Bredning.

En fisketur kan blive en dyr fornøjelse!
For godt en måned siden skrev jeg til Natur Erhvervstyrelsen om fredningenbælterne i Dronningbog Bredning. (Se HER)

Desværre er der endnu ikke kommet et svar på forslaget om at ændre på fredningsbælterne således de afspejler de faktiske forhold i området.

Her får dage inden den 16. maj, hvor fredningen af brakvandsgedderne i Bredningen ophøre, er der ikke kommet svar fra ministeriet.

Det "rødskraverede" område er indtil andet bliver bekendt fra ministeret "forbudt" område såfremt man ønsker at fiske.

Håber på svar
Når Natur Erhvervsstyrelsen, forhåbenligt inden den 16. maj giver svar på henvendelsen om en lempelse af fredningsbælterne, vil brakvand.dk naturligvis blive omgående opdateret.


    Mariager Fjord, Katbjerg Odde (opdateres) 
111108_katbjerg_odde
Der er problemer med adgangen til Katbjerg Odde - en af Mariager Fjords smukkeste fiskepladser!

Forbuds skiltningen ved nedkørslen til Katbjerg Odde er tilsyneladende ulovligt opsatte. Efter hvad jeg har fået oplyst er det lodsejerne, der i strid med loven har opsat skiltene. Jeg har nu anmodet Mariager Fjord kommune om at bekræfte dette, og i givet fald foranledige de ulovligt opsatte skilte fjernet. 

Ingen kørsel på det fredede område 

I §9 i fredningen af arealer ved Katbjerg Odde fra 1986 står der, at ikke motoriseret færdsel har adgang til det fredede område. Det er altså ikke tilladt at køre ind på strandarealet bag hegnet og parkerer. Dette forbud gælder alle, og vil selvfølgelig også betyde, at også de jolleejere der benytter Katbjerg Odde som udgangspunkt for deres fiskeri med ruser og garn, heller ikke må køre ind på området. 

Uden for hegnet er der mulighed for at parkerere en enkelt eller to biler. Området er dog meget mudret og vil hurtigt blive utilgængeligt. Bedst ville det være hvis der blev anlagt en mindre P-plads, noget der nu undersøges af myndighederne. 

Svært med fisketurister når adgangen vanskeliggøres

Mens lodsejerne med alle midler forsøger at udelukke andre fra adgang til fjorden, arbejder turistforeningenr og andre gode kræfter for at gøre fjorden mere tilgængelig og for fremme lystfisketurismen. 

Desværre er sagen om Katbjerg Odde hverken den første eller sidste.

Under alle omstændigheder må vi i fælleskab forsøge at sætte fokus på problemet og i hvert eneste tilfælde tjekke om eventuelle spærringer er i strid med lovgivningen. {jcomments on}

 

 

Kommunalvalg 2017

21.11.2017

Bor du i Randers, er valget LETH Stem på Henrik Leth nr. 6 - Socialdemokraterne, Randers Kommune

Time remainingCountdown
expired

kv17 leth

Jeg er opstillet til byrådet i Randers og er nr. 6 på den Socialdemokratiske liste.

Natur og miljø i punkter!

Politisk og i byrådet vil jeg arbejde for følgende:

  • Større fokus på kommunens vandløb. Skal vedligeholdes og forbedres således målsætningen opfyldes.
  • Svejstrup Bæk. Rørlægning fjernes, etablering af sandfang og flere gydepladser. Vedligeholdelsen overdrages til Randers Produktionsskole (eleverne).
  • Registrering af brugere og kvoter for fangst. Renovering af broerne.
  • Randers Fjord. Bedre adgang. Etablering af stenrev.
  • Fussing Sø. Bedre adgang. Fiskeriet bør reguleres i lighed med de fleste øvrige statsejede søer. 
  • Sikring af vores grundvand. Pesticid forbud i følsomme områder. Støtte omlægning til økologi.

Se mine film på You Tube 

KV17: Grønt valggrundlag

ALTINGET  - Kandidattest

AMTSAVISEN - Kandidattest

- ØKOVALG 2017 RANDERS 

- KV17: DANSK METAL

- SOCIALPOLITISK Kandidattest