danlendeitjanoessv

0
0
0
s2sdefault

Mandag den 12. august 2019.190812 kongsdal rev

Uroligt og rimeligt klart vand er normalt et sikkert tegn på godt fiskeri. 

Mariager Fjord, Kongsdal 

En ubekvem sandhed!

Tjekkede lige mine fangsberetninger (se https://brakvand.com/fisk-fangst/mariager-fjord ) og kan se, at min fornemmelse om at der bliver længere og længere mellem ørrederne, desværre ser rigtig ud. Også flere at mine vennem der jævnligt fisker i fjorden har samme triste oplevelse. 

På dagens tur, på en strækning hvor jeg som minimum altid har set ørreder springe eller følge fluen, var i dag helt uden fisk. Ikke en ørred, hverken fjordørreder eller friske fisk fra Kattegat, så jeg i overfladen, eller fouragere i det lave vand.

Selvfølgelig er der stadig ørreder i Mariager Fjord og på en heldig dag, vil man sikkert også kunne lokke flere på fluen eller blinket. 

Foruroligende syntes jeg dog det er, at der tydelig vis opfiskes flere ørreder end der naturligt produceres i de vandløb der munder ud i fjorden. Har på fornemmelsen, at selv om forholdende er optimale på gydepladserne og at ørrederne har et godt sikket liv i deres første leveår i å og bæk, så sikre den nuværende forvaltning ikke fremtiden. 

Bl.a. på grund at vigende ørredbestande i Limfjorden, Randers Fjord og langs Djursland, har Mariager Fjord de seneste år tiltrukket rigtigt mange lystfiskere. Markedsføring har også gjort fjorden til et populært fiskevand for udenlandske lystfiskere. 

Muligheder?

Udover at fortsat at forbedre gyde og opvæksmulighederne i vandløbene, er der tydeligvis også brug for andres tiltag. En stor bestand af skarv og til tider mange garn tolder også på bestanden af de unikke ørreder som vi alle elsker. 

Har tidligere foreslået, at man for at beskytte fjordens naturlige ørredbestand skulle udsætte sterile regnbueørreder, der helt sikkert vil trives godt i den næringsrige fjord. Fredes og beskyttes den naturlige ørred samtidig, vil der kunne skabes et fiskeri i verdensklasse til glæde for både lokale og tilrejsende lystfiskere. 

Om min lidt dystre vurdering af ørredbestanden i fjorden er korrekt, vil vi kunne se til vinter. Er der ikke ørreder på alle gydepladser, har jeg tydeligvis ret....

190812 kongsdal havn hadsund

Affiskede hele bugten uden at det blev til fisk.190812 kongsdal fredningzone

Kan kun anbefale alle at downloade og bruge appen Havørred.com

190812 kongsdal havn 

Når jeg fisker i Kongsdal Bugten søsætter jeg Mosqeetoen fra vejen nord for havnen.