Mens antallet, og fangsten af den udrydningsttruede ål går en vej, kan vi opleve, at der bl.a. i Mariager Fjord, men også andre steder, fiskes intensivt med ruser. Politikerne burde forlængst have stoppet fiskeriet efter den rødlistede og snart udryddede ål. At det endnu ikke er sket er uansvarligt!