brakvand logo stort

Det fremgår at formålet med udsætning af opfiskede glasål er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.... Men mon ikke intensive ålefiskeri, som vi blandt kan opleve det i Mariager Fjord underminerede de smukke hensigter? Ålen burde totalfredes!