danlendeitjanoessv

glenstrup 840 473

Mandag den 4. juni 2018. 180604 glenstrup fight

Glenstrup Sø er længe om at komme igang efter vinteren.

Den 2. maj var der, i modsætning til eksempelvis Bredningen eller Gudenåen, ikke komme gang i rørskovens friske grønne skud. I dag har varmen og lyset sørget for at den friske rørskov har nået omkring en meter. 

Også årsynglen nyder godt af vejret. Langs land kunne jeg se stimer med tusindvis af fiskeyngel. 

Efter nogle dage med rolige vindforhold kunne jeg i dag nyde lidt friskere vind fra det nordvestlige hjørne hvilken passede mig udemærket. 

Søsatte i det vestlige hjørne ved Holmgård hvor der etableret den fineste rasplads og gode søsætningsmuligheder. Det er også herfra du som medlem kan benytte Hobro Sportsfisker Forenings joller. 

Fiskede med flydeline og prøvede lidt forskellige fluer. Det blev til tre mindre gedder.180604 glenstrup gedde

Slank mindre gedde der huggede på godt en meter vand. 180604 glenstrup eng

Glenstrup Sø er omgivet af enge og opdyrkede marker. 180604 glenstrup weed 

Er det ikke hjerteformet vandaks? I Glenstrup Sø er der fundet 25 forskellige arter vandplanter bl.a. den sjældne Brodbladet vandaks.

Tirsdag den 2. maj 2018.180502 glenstrup boat

Der bydes på de bedste forhold for søsætning og brug af bådene som Horbro Sportsfiskerforening stiller til rådighed for medlemmerne. 

Glenstrup Sø

Ikke overraskende var sæsonpremieren i Glenstrup Sø lidt sløv. 

Har siden midt 70'erne fisket i den kølige og ned 30 meter dybe sø.

Glenstrup Sø er på alle områder en sen starter. Eksempelvis er der ikke nye grønskud i sivene. Ligeledes har gedderne tydeligvis ikke alle overstået gydningen endnu.

Mødte Jeppe Lyngsø og Allan B. Pedersen som også ville skyde geddesæsonen i gang. 

Håbede at gedderne var trukket ind på det lavere vand i anledning af gydningen. Desværre var det ikke tilfældet. Prøvede at fiske forskellige vanddybder og med forskellige fluer. Havde et par følgere og en enkelt fast gedde, der dog afkrogede sig selv efter kort tid.

Var også inde i sivene for at se efter rogn og gyde aktivitet. Så dog ikke noget til denne aktivitet i dag.

Jeppe og Allan fandt lidt gedder på 3,5 - 4,5 meter vand. De fik vist et par stykker hver. 

180502 glenstrup outlet

I 2017 blev den gamle spærring og ålekiste nedlagt således der i dag er fritløb mellem Glenstrup Sø, Onsild Å, Skalsåen og Limfjorden. 180502 glenstrup vest enden

Udløbet af Glenstrup Sø. Kunne i det lave vand se store stimer af ca. 10 cm store skaller. Gedderne så jeg mærkeligt nok ikke noget til her. 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Søndag den 1. oktober 2017.171001 Glenstrup pontoon

Selv om der er valgkamp, skal der være tid til en tur ud i det gode vejr!

Glenstrup Sø

Siden midt 70'erne har jeg fisket på Glenstrup Sø. Jeg har oplevet da søen havde en god ørredbestand og jeg har ikke mindst fisket masser af gedder. 

I dag er ørrederne stort set forsvundet. Gedderne og aborrerne er jeg også bekymret for.

Da udsætningerne blev indstillet og da der ikke var styr på redskabsfiskeriet, gik det hurtigt ned ad bakke.

Søen har dog et stort potentiale også fordi at vandkvaliten, efter at beboelsen i området er tilsluttet kloak og renseanlæg, er blevet forbedret. Senest er spærringen til Skalsåen og Limfjorden fjernet, så der er helt oplagt muligheder. 

Gedderne?

Det der bekymre mig er gedderne. Der er sket et eller andet... Men hvad? 

Mulighederne er: 

Overfiskning. Da jeg startede mit fiskeri på søen syd der flere store bundgarn. Jeg havde min båd liggende hos Viggo og Marie der havde bolig på søens sydside, i den vestlige ende. Viggo og Marie supplerede ders indtægt med lidt fiskeri. Først og fremmest ål, men også gedder var der afsætning for. En gang om ugen kom der en opkøber fra Hadsund. Gedderne fra bundgarnet havde Viggo gående i en gammel jolle, som var omdannet til hyttefad. Gedderne blev eksporteret til Belgien og Frankrig. 

Også den gang var vi en del lystfiskere. Catch & Release var stort set et ukendt begreb og der var rigeligt gedder til alle. 

Ændret adfærd. Måske er den forbedrede vandkvalitet årsagen til at gedder har søgt ud på dybere vand...? Tidlige kunne vi finde dem tæt under land i knæhøjt vand. I dag ser jeg kun få gedder på de tidligere super gode lokationer.

Sygdom. Har også tænkt på at gedder kan være ramt af sygdom. Bestanden har med opstemningen været isoleret i søen i hundrevis af år.  

Forplantning. Mere foruroligende er det hvis der er tale om at miljøgifte har nedsat geddernes forplantningsevne. Et fænomen som er kendt fra det nordlige Scandinavien. 

Endelig er der den mulighed, at jeg de sidste par år blot har været uheldig... Hvad tror du?

Dagens fiskeri

På trods af intesivt fiskeri over diverse gamle hotspots, blev det kun til enkelt lille gedde. Værre var det, at jeg på det lave vand ikke så en eneste gedde. Modsat var der overalt masser af årsyngel, skaller, hundestejler m.v.

171001 Glenstrup gedde

Dagens fangst er vel omkring 2,5 år gammel.

171001 Glenstrup east

På en smuk efterårsdag er det en nydelse at være på søen.

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

 

 Søndag den 17. september 2017.170917 glenstrup torqeedo

Er ved at vende mig til at have spændt Torqeedoen på min Mosqeeto. I dag var turen rundt i søem på næsten 12 kilometer.

 

Kom søen rundt og fik prøvet de pladser der tidligere har givet mange gedder!

Glenstrup Sø

Dagen startede uden vind og med sol. Havde igen i dag en aftale med tyske Bernd Heinrich som sejler i den gule Anderson Speedster, selvfølgelig med Torqeedo. 

Startede fiskeri i vestenden og havde da også et par følgere og to faste gedder. 

Da vi begge havde monteret motor satte vi snart kursen mod østenden. Men deværre mærkede vi ikke noget til gedderne her...

På vejen retur prøvede jeg normalt gode pladser uden held...

Mødte et par gamle venner der også klagede over et ringe fiskeri, men som dog havde haft tre gedder i båden. 

170917 glenstrup manne lars

Lars Petersen og Manne Berg fiskede fra en Hobro Sportsfiskerforenings joller.  

 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Søndag den 25. september 2016.160925 glenstrup gedde popper

Grøden stod enkelte steder stadig højt og jeg forsøgte mig med en popper!

Glenstrup Sø 

Sløve gedder!

Da vi i april aftalte Glenstrup turen, var der ingen af os der havde forstillet os en vandtemperatur på 17 - 18 grader, sol og høj himmel.

Inger Fonnesbæk, Kirsten Grann og Kaj Kirkeby er hyggeligt selskab og vi startede da også dagen med kaffe, rundstykker og små glas. 

Vinden var i det sydlige hjørne og friskede i løbet af dagen op.

Det varme septembervejr havde sat fornyet gang i opblomstringen af grønalgerne, som især på pålandssiden var tætte og tydeligt vis nedsatte sigtbarheden mærkbart. På sydsiden, med fralandsvind var der rimelig sigtbarhed. 

Desværre var der ikke meget gang i gedderne, men en popper rejste dog hurtigt et par stykker. Ellers var det en flashflue der tiltrak sig mest opmærksomhed fra Naphans. 

Havde tre gedder i hånden inden vi sluttede, selvfølgelig med kaffe og kage!

160925 glenstrup frokost

God frokost i godt selskab...

160925 glenstrup gedde kaj

Prøvede også med lidt flash!

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Søndag den 8. maj 2016.

160508 glenstrup thomas

Solen bagte og huden kræver beskyttelse. Udover solcreame gjorde en hat og buff sit til at Thomas Schreiber ikke blev skoldet! 

Glenstrup Sø. 

Om et par dage! 

Glenstrup Sø er en langsom starter og det er ikke unormalt at møde gydende gedder helt hen i slutningen af maj. Også vegetationen er bagud til fx Tange Sø og Fårup Sø, som jeg også har besøgt de sidste par dage. Fx. er der slet ingen friske sivskud eller gedderogn at se på mellem sivstænglerne på det lave vand. 

Gedder i Glenstrup Sø er tydeligvis ikke kommet i gang med årets gydning. Faktisk er det kun få der er trukket ind på det lave vand, kunne vi konstatere på dagens tur. 

Fangede med møje og besvær to mindre gedder, der hverken havde bidmærker eller andre tegn på gydning. 

Fodpadlede ellers et par kilometer langs både nordsiden og sydsiden. På det lave vand er der masser af hundestegler, skalleyngel, enkelte aborrer og smågedder fra sidste år. Store gedder, eller kommende geddemødre, så vi mod forventningen intet til i dag! 

Dog sikker på at den pludselige varme nok skal sætte gang i Naphans kønshormoner, og så bli'r det sjovt!

160508 glenstrup spring

Fuld flor på foråret over vandet. Under mangler der endnu lidt! 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

 

Mandag den 2. maj 2016. 

160502 glenstrup geddeunge

Det holdt hårdt for blot at fange denne lille gedde!

Glenstrup Sø 

Ingen tegn på gydeaktivitet! 

Det er ingen hemmelighed at Glenstrup Sø kan være en langsom starter. Gedderne i den dybe kølige sø har en tendens til først at få gang i gydningen et stykke inde maj måned. Dette på trods, har vi dog enkelte gange oplevet et fornemt premiere fiskeri.

Kørte til søen efter fyraften og parkerede ved pladsen i søens vestlige ende. Netop som jeg ankom dukkede Jan Steffensen også op. Det var heldigt! 

Da vi skulle pakkede grejet ud opdagede jeg, at det var den forkerte stang der var medbragt. En #9 line på en #4 stang, er helt sikkert ikke sagen, og så var det bare godt at Jan havde en ekstra #8'er med i bilen....

Det blev til enkelt mindre gedde til os hver.

Inden vi sejlede ind, tog vi turen ind i "søhalsen" for at tjekke for eventuel gydeaktivitet. Eneste tegn, jeg så på gedde her, var en ca. 70 cm. lang fisk der var filetteret. Slagtningen var tydeligvis ikke sket i går, men inden for den sidste uge... Det er ikke godt (fredningen). 

160502 glenstrup jan

Min "redningsmand" Jan Steffensen fik også en enkelt lille gedde på dagens tur!

160502 glenstrup yngel

På det lave vand er der ellers mad nok til en sulten gedde der er godt sulten efter gydningen...

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Tirsdag den 17. oktober 2915.

151028 glenstrup holmgaard

Grøden står stadig generende højt på denne smukke efterårsdag.

Glenstrup Sø

På vej hjem efter en god dag på LO kongressen i Aalborg, fik jeg søsat ved Holmgaard i vestenden af Glenstrup Sø. 

Vinden kom fra det øtlige hjørne og tæt på land, var der stadig en smule grønalger i vandet. Få meter ude var vandet klart, og flere steder stod grøden meterhøj i hele vandsøjlen.

Fangede to smukke gedder.  

151028 glenstrup gedde

Fiskede med en stor diskret streamer og fangede to gedder på halvanden time.