danlendenosv

Den brede fjord!

Fredag den 25. september 2020.200925 Randers Fjord pontonboats

Vinden er i øst og der er lovet store mængder regn.  Det blev dog til en god formiddag på fjorden.

Randers Fjord

Lidt tanker om ørredbestanden

Nogle gange bliver man positivt overrasket, andre gange det modsatte. 

Når det gælder det lokale fiskeri efter havørred er forvendninger ikke længe så høje. I både fjordende og langs kysten er der tydligelig vis langt mellem ørrederne. Undersøgelser har da også at ørredbestanden i Gudenåen er gået dramatisk tilbage og der skal gøres noget!

Politisk er det besluttet, at kvaliteten i vandløbene skal forbedres ved udlægning af store mængder gydegrus og skjulesten og det er godt! Der lægges op til et samarbejde med frivillige fra blandt andet RSK og det er også godt. 

Der lægges også op til endnu en gang af radiomærke smolt for at undersøge dødeligheden, mens de svømmer fra åen og ud mod Kattegat. Årets undersøgelse viste, at der ikke er smolt dødelighed ved engsøerne eller i fjorden. Men for at være helt sikker ønsker man endnu en undersøgelse. 

Stod det til mig, og det er faktisk det jeg vil arbejde for, skal der udover vandløbsforbedringerne og nye undersøgelser også skrues op for udsætningerne, gerne som på et niveau som omkring årtusinde skiftet. Hvorfor det forlængst ikke er sket er for mig ubegribeligt! 

Læs fx: Havørreden som aktiv!

Fiskeriet 

Med masser af vind og vand skulle fiskeriet være optimalt. 

Havde enkelte forsigtige hug men havde ikke nogen ørreder i nettet. 

Lidt mere heldig var min makker Henrik Minor Vedel der fik en enkelt gylden ørred indenbords til beundring og genudsætning.

200925 Randers Fjord soemaerke

I den brede del af Randers Fjord mellem Kanaløen og Stenrevet kan du finde noget af den oprindelige fjord. Både Stenrevet og Kanaløen er opstået efter at der blev gravet en regulær sejlrende, som kunne sikre skibstrafikken til og fra Randers. Det er også i det område vi arbejder på at etablere flere stenrev. Se fx facebookgruppen  RANDERS STENREV

200925 Randers Fjord skat

Mit navn er SKAT og på modsatte side TOLD. Den kære bådejer må have et særligt forhold til vores kære væsener. Mon det er et godt forhold?

200925 Randers Fjord Kare

Randers Fjord ved Kare på på fjordens sydside.

200925 Randers Fjord Henrik Minor Vedel

Henrik Minor Vedel (Mong) var ikke helt tryg ved sin egen jakkes tæthed og måtte derfor låne min!

Ulnits.leth

Månedlig livestreaming om miljø, politik og fisk! Følg os på Facebook 

Seneste billeder - følg Brakvand på Instagram

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers