danlendeitjanoessv

 gudenaaen 840 473

Gudenåen ved Randers - Gedder, aborrer, sandart, ørred og laks!

Fiskepladser (link)

Onsdag den 30. maj 2018.180530 bredningen hanna beer

Det er vist efterhånden blevet en (god) tradition at Hanne byder på en god kold øl og en lækker sandwish når vi er på tur. 

Randers Fjord, Dronningborg Bredning. 

Dagens tur foregik i hyggeligt selskab med Brian, Hanna og Kirsten. Jeg havde medbragt guidebåden, Hanna sin lyserøde og Kirsten sin grønne Anderson. Jeg havde også medbragt nogle pølsebrød. 

Var på forhånd klar over at vi næppe fik gedderne i tale i det, på overfladen, 24 grader varme vand. Men selvfølgelig giver vi ikke op på forhånd. Gedderne fik præsenteret både poppers og traditionelle undervandsfluer uden at vise den store interesse.

Efter frokost prøvede vi at lokke nogle rimter og rudskaller med lidt pølsebrød. Men også fredfiskene var sløve i det varme vejr. En pose pølsebrød blev dog ædt, og der blev også nippet til skumfluerne af mindre skaller. 

Hanna havde en enkelt gedde til at gå efter efter popperen. 

I land viste termometeret omkring 30 grader. 180530 bredningen hanna brian

Fiskede med både overflader fluer og synkende geddefluer uden held. 180530 bredningen kirsten

Kirsten Grann nyder udsigten ind mod Randers.180530 bredningen hanna kirsten

Hvis ikke der i forvejen var sved på panden kunne vi mærke varmen da bådene skulle bæres op. 

 

Tirsdag den 29. maj 2018.180529 gundenaa karen lagoni

Dagen startede med en heftig byge og lidt lyn og torden. 

Gudenåen. Stevnstrup til Randers. 

Formanden for Gudenåkommiteen og byrådsmedlem Karen Lagoni var klar til at indtage forsædet i guide kl. 04.00.

Mens vi pakkede ud og klargjorde grej og guidebåd kunne vi se lyn og høre torden i det fjerne. 

I åen og nedstrøms kom vi dog. 

Udover at vi skulle overliste en gedde, skulle vi nyde den fine morgenstemning og selvfølgelig tale om nogle af de politiske udfordringer der er medhensyn til Gudenåen. 

Selvfølgelig kom vi ind på spærringen ved Tange og de mange negative konsekvenser den har Gudenåen, som alt andet lige er et nationalt vandløb hvis skæbne ikke skal afgøres af særinteresser i enkelte kommuner.

Derudover blev det store pres for lodsejerne om øget grødeskæring og en uddybning blev vendt. Vi kunne ved selvsyn se at grøden trives og har det godt takket være "vandvarmeren" Tange Sø, og takket være masser af gødning fra landbruget. Vi kunne også se hvorledes åen tilpasser sig med strømrender. Når det er lavvandet i fjorden skal vandet nok finde ud i fjorden.

I stedet for mere grødeskæring og opgrevning, ville det være langt mere givende at lade Gudenåen løbe frit ved Tange. 

Karen Lagoni kunne også ved selvsyn se hvorledes det stigende tidevand fra Kattegat og Randers Fjord fik vendt strømretningen i Gudenåen. 

Gedderne viste sig men blev ikke kroget!180529 gundenaa karen lagoni lavvandet

Vandstanden i nedre del af Gudenå og Nørreåen er påvirket af tidevandet. Når vandstanden er lav i Kattegat og i Randers Fjord er der også lavvandet nedstrøms Nørreåen udløb. 180529 gundenaa karen lagoni sandrevle

Gudenåens og Nørreåens lodsejere påstår at det er mudderbanker der ligger opstrøms E45. Som det fremgår er det fineste sand fra Gudenåen.180529 gundenaa karen lagoni naturcenter 

Da vi ankom til Naturcenteret var vandet stigende og vi oplevede hvorledes tidevandet fik Gudenåvandet til at løbe "baglæns". 

Tirsdag den 22. maj 2018. 180522 bredningen grej

Vil i dag prøve om jeg kunne komme i kontakt med et par rimter.

Dronningborg Bredning

Efter et lægebesøg, min første P-bøde som følge af at min automatiske P-skive var blevet overophedet og ulæselig, gik turen til Bredningen.

Havde i dag medbragt en #5 stang med flydeline og en box med  diverse tørflue, pupper og nymfer. Desværre var der for meget vind til at rimterne, som forleden dag fouragerede på overfladen, i dag ikke var i det humør. 

Havde lidt brød som jeg kastede ud i en stille vig. Efter få minutter var fiskene efter brødet, men de var nu blevet selektive og viste absolut ikke nogen interesse for mine fluer. Og selvfølgelig havde jeg i dag ikke nogle "brødfluer" i boksen.

Selv om vandet var varmt og vandstanden lav skulle gedderne også have buddet. Havde i løbet af et par timer fat i tre stykker.  

180522 bredningen vegetation

Lys, varme og masser af gødning får grøden til at vokse eksplosivt. 

180522 bredningen havnen

Den hyggelige Dronningborg Lystbådehavn. 

Lørdag den 19. maj 2018.180519 bredningen randers stille

Min by tager sig godt ud set fra Gudenådeltaget, Dronningborg Bredning. 

Randers Fjord, Dronningborg Bredning. 

Brakvandsgedderne i Bredningen er fredet til og med den 16. maj så dagens tur var næsten en premierertur. 

Søsatte som vanligt ved den hyggelige Dronningborg Lystbådehavn.

Efter flere ugers tørvejr og varme kunne jeg nyde at sejle og fiske i det klare vand. Utroligt som vegetationen er vokset. Også facinerende at se de mange rimter der fouragere og de store brasener der er på leg.

Gedderne var tilbageholdende. Den hurtige opvarning af det lave vand har overrasket både gedderne og mig. 

Så nogle gedder der absolut ikke ville bide og havde to på fluen og i hånden. 180519 bredningen gedde

Fiskende med flydeline og med en lys flue på forfanget. 180519 bredningen temperatur 

Det lavvandede, ca. 6 km2 store vandreservoir ved Tange varmer Gudenåenvandet op. Det er bestemt ikke godt for fisk og fauna. Vandplanterne nyder derimod den rigelige gødning og det lune vand...

Torsdag den 10. maj 2018.180510 gudenaaen rasmus gedde

Havde i dag Rasmus Hansen med på forsædet i Guidebåden. 

Gudenåen ved Randers 

Søsatte ved Stevnstrup hvor der netop er opsat madpakkehuse, etableret bålplads og andre gode sager. 

Strømmen førte os rask nedstrøms mens vi kunne placere vore fristende fluer i de rolige vige og andre af geddernes foretrukne standpladser. 

I luften kunne vi nyde synet af et par røde glenter, rørhøg, ørn, fiskehejre og viber. Kunne også nyde at lyttte til årets første gøg. 

Vandet faldt og vandstanden var så lav at sandbankerne i åen lå fritlagte. 

Bemærkede også at grøde er i meget god vækst takket være godt med gødning og masser af lys,

Fisk blev det også til og vi havde vel tilsammen 7-8 gedder på fluerne.180510 gudenaaen randers

I baggrunden ses min by Randers der ud over Gudenåen, Randers Fjord Naturpark også her meget andet godt at byde på. 180510 gudenaaen weed

Vandremuslingen æder algerne og gør vandet klart. Lys og masser af gødning fra landbruget sætter gang i vegetationen. 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Lørdag den 31 marts 2018.180331 gudenaa up kgsbro fight

Steen Thostrup Häggqvistder er pasioneret geddefisker syntes vi skulle slutte sæsonen af med en Gudenåtur.

Startede turen med få minusgrader. Snart var vi dog heldigvis fri for tilisede øjer på fluestængerne. 

Fiskene med en syngende line og belastede fluer da gedderne syntes at foretrække de dybere standpladser.

Fiskede med både en mørk og en lys flue og havde vel omkring 7 gedder i hånden og 3-4 der blev et kort bekendskab. Steen der som vanligt fiskede med sin sorte flashflue havde nogenlunde samme geddekontakt. 

Nu får gedderne ro til at pleje hinanden og sørge for at de næste generationer kommer godt fra start. 180331 gudenaa up kgsbro hl gedde

Dejligt at slutte en lidt sløj sæson med en god gedde.  180331 gudenaa up kgsbro steen

Steen Thostrup Häggqvist er også pakket godt ind på den blædende og kølige Gudenåtur. 180331 gudenaa up kgsbro

Det er altid en fornøjelse at drive på, og fiske i Gudenåen. 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Onsdag den 28. marts 2018.180328 tange is eyes

Vinden gik igen i øst og vi fik både lidt sne og frost! 

Tange Sø 

På trods af den ugunstige vejrudsigt med frost, østlig frisk vind og lidt sne, var Peter Albertsen med på at udfordre gedderne. 

Selv om vi lagde os i læsiden gjorde friske iskolde vind sit til at vi absolut ikke forårsfornemmelser. Heller ikke gedderne syntes at være i humør. 

Fiskede nogle timer uden at mærke det mindste. 180328 tange ans bro

Peter Albersen fisker de ellers gode geddespot. I baggrunde højhusene i Ans der forhåbenlig snart kan nyde udsigten til en friskstrømmende Gudenå og en helt ny nationalpark!

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!

Tirsdag den 27. marts 2018.180327 gudenaa gedde igler

Dagens gedder var alle angrebet af igler. Typisk for årstiden. 

Gudenåen ved Randers.

Dejligt med en forstående kone der tilbyde ar være chauffør. Søsatte ved Fladbro og driftede mod Randers. 

Vandet var faldende og det farvede Nørreå vand står i tydelig kontrast til dagens klare Gudenåenvand. Sådan har det imidlertid ikke altid været. I Gudenåen har den algeædende vandremusling, på et par årtier ændret åen, så der nu kommer lys til bunden og dermed til vandplanterne. Gødning er der nok af, specielt efter den seneste landbrugspakke. Samtidig opvarmes det opstemmede vand ved Tange. Grøden har optimale betingelser. 

Dagens tur gav tre gedder. Desuden mistede jeg et par stykker.

Blev hentet ved Naturcenteret kl. 13.00 - dejligt med nogle timer på vandet. 180327 gudenaa opstrøms e45

Gudenåen bred og mægtig opstrøms E45 motorvejsbroen.180327 gudenaa roots

Foråret er også lige under overfladen og der skal tydeligvis ikke meget sollys og varme til før end åkanderne for alvor vækster. 180327 gudenaa sejlads

Mødte tre joller med motor, men ingenhavde monteret det obligatoriske indregistreringsnummer.... Hvorfor? 

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!