Danish Dutch English German Italian Japanese Norwegian Spanish Swedish

Fredag den 12. juli 2016.

160812 gudenaa popper

Jeppes fine popper kom endnu engang på forfanget...

Gudenåen ved Randers 

En hurtig eftermiddagstur i Gudenåen omkring Randers Naturcenter. Vandstanden lav, grøden høj og dagen grå med støvregn. 

Kunne i det klare vand mellem rankegrøden se store stimer af skalle og aborre yngel.

Også et par gedder lavede postyr på overfladen. En popper kom på forfanget og blev præsenteret i de få områder hvor grøden ikke lå helt i overfladen. 

To gange havde jeg bud efter popperen og begge gange var bekendskabet af kort varighed!

Køb dine fluer her!

fliesforsale.dk - fluer der fanger!